Wat kunt u allemaal met een proefaccount op ‘Quayn’?

U hoeft bij ons niet direct te betalen voor een account op Quayn. U mag het eerst een maand gratis en daarna drie maanden voor een klein bedragje testen met groepen gebruikers. In dit artikel vindt u een tip over wat u zou kunnen doen met een proefaccount. We hebben inmiddels ruim 450.000 Quayn-gebruikers en de meeste klanten zijn begonnen met het zelf uitproberen van het programma. We hebben een prachtig cursusboek, waarmee u uzelf snel kunt scholen in het gebruik van Quayn.
Door: Marijke Römer

Proefaccount versus testaccount
We hebben een gratis demolicentie: u mag met dit proefaccount gratis één maand rondkijken (en zelf wat uitproberen, maar niet grootschalig afnemen met groepen). Daarna kunt u kiezen voor een testaccount voor 0,50 cent per gebruiker. Die is maximaal vier maanden geldig. U kunt daarmee ook toetsen afnemen met groepen gebruikers. Er zijn dan geen beperkingen aan welke opties u kunt gebruiken binnen Quayn. Daarna kunt u hopelijk beslissen welk regulier account u wilt. U hebt dan de keuze uit vijf verschillende licentievormen: INSTAP, BASIC, PLUS, SUITE en CONTENT.

Nieuwe gebruikers ‘rondkijktip’ in 4 stappen:

STAP 1. Voorbeelditembanken bekijken

Na het ontvangen van de toegang tot uw proefaccount, raden wij u aan eerst eens te kijken naar de (meegeleverde) voorbeelditembanken. Zo krijgt u een idee wat er zoal mogelijk is voor uw vak. Wanneer u op de knop met het vergrootglas bij een voorbeeldproject klikt, kunt u een project previewen. U ziet een vraag dan zoals een cursist deze ook zou zien. Wilt u zelf een eigen itembank aanmaken, zie hiervoor dan hoofdstuk 2 t/m 6 in het Cursusboek Quayn.

 • U kunt deze voorbeelditembanken bekijken door vanuit het Quayn-menu voor Itembanken | Itembanken te kiezen.
 • Klik in de mappenstructuur op de [+] voor Externe itembanken.
 • Klik op de [+] voor DRP Itembanken en klap de mappen uit totdat u een map met kleine itembanken voor uw vak ziet.
 • Vink het project aan en klik op de knop ‘Inzien’.
 • Klik op het vergrootglas om een item (= vraag) te bekijken als cursist.

STAP 2. Een project arrangeren
U kunt een itembank niet direct gebruiken om een toets in te plannen of af te nemen. Arrangeer eerst een project (= toets) en plan die in. Zie hiervoor hoofdstuk 6 in het Cursusboek Quayn.

 • Kies vanuit het Quayn-menu voor ‘Selecteren en arrangeren‘.
 • Selecteer een aantal vragen en klik dan op ‘Plaats in Arrangement‘.
 • Kies de Tab ‘Arrangement‘ en klik op ‘Project maken‘.
 • Vul alle informatie in, sla het project op en ga hieronder verder.


STAP 3. Een project klaarzetten
Als docent kunt u een project bekijken zoals een cursist dit ook zou doen. U heeft namelijk als docent de mogelijkheid om in het cursistendeel te kijken. Kleinschalig testen binnen een pilot valt binnen de proeflicentie, dus u kunt ook projecten voor uw collega’s en eens een groep cursisten klaarzetten. Zie hiervoor hoofdstuk 6 t/m 8 in het Cursusboek Quayn.

 • Ga naar Projecten | Projecten en navigeer naar het in te plannen project.
 • Zet een vinkje voor het project en kies voor ‘Planningen’ of klik op het project.
 • Kies voor de knop ‘Nieuw’ om een nieuwe planning aan te maken.
 • Vul de gegevens naar uw wensen in. Kies bij ‘Bekijk Resultaten’ wat de cursist na het afronden van de toets aan informatie terug kan zien.
 • Op het tabblad ‘Instellingen’ kunt u instellingen aanbrengen zoals een wachtwoord op de toets, cesuur of vragen husselen etc.
 • Klik op de knop ‘Opslaan’.
 • Ga naar Projecten | Ga naar mijn cursistomgeving.
  U komt nu in het cursistgedeelte waar uw project onder Toetsen of Leerstof
 • Test het project als cursist.


STAP 4. Cijfers en analyses
Na elke toetsafname wordt per cursist een reeks van gegevens opgeslagen. Zie hiervoor hoofdstuk 9 in het Cursusboek Quayn.

 • Kijk onder Projecten| Projectuitslagen voor alle binnen gekomen uitslagen. Via ‘Toon antwoorden‘ ziet u wat de cursist per vraag heeft geantwoord.
 • Kijk onder Analyse|Projecten analyseren voor een reeks van tabbladen vol analyse-gegevens op basis van een afgenomen toets.

Dit is hoe de basis van Quayn werkt. Nu nog ontdekken hoe Quayn het beste voor u kan gaan werken. Wij denken graag met u mee!

Meer informatie

 • Vraag een proef- of testlicentie aan via dit [ formulier ] .
 • Wij kunnen voor uw directie of bestuur een visie-presentatie geven, met aandacht voor:  visie en beleid, de kracht van formatief toetsen, de Quayn-scan voor invoering, aandacht voor Quayn CONTENT, gebruiken van uitgeversitembanken, koppeling aan Magister of Eduarte en meer. Aanvragen van zo’n visie-bijeenkomst kan via dit [ formulier ] .
 • Bestel [ het cursusboek Quayn ] waarmee u stap voor stap leert werken met Quayn.
 • Bekijk [ onze handleidingen voor Quayn ] om meer functionaliteiten te leren (gratis).
 • Of bel met een van onze medewerkers als u vragen heeft over het inzetten van Quayn: 0594-501660.

En dan nu de focus op de content: Tests4Quayn | alle (oefen)toetsen en examens digitaal

Wil je als school gepersonaliseerd leren met een focus op formatief toetsen (oefenen) invoeren, dan kom je er niet met alleen de keuze van een type device en een toetssysteem. Het zal dan ook draaien om de beschikbaarheid van voldoende toets- en oefenmateriaal. De Rode Planeet kan hiervoor zorgen. We doen dat samen met de scholen en besturen. Doel is te komen tot een mega-itembank per school, van waaruit elke vorm van toetsen mogelijk wordt: papier, server-client, in de cloud en via tablet en smartphone. Samenwerking met andere scholen wordt mogelijk.
Door: Allard Bijlsma

We leveren al de toetssystemen WinToets en Quayn, inmiddels in gebruik op een grote meerderheid van alle scholen voor vo en mbo. Een reeks van uitgeverijen ontwikkelt hun toetsen in ons formaat. Toch blijkt dat het inzetten van deze toetsen binnen scholen nog steeds slecht van de grond komt. Het loopt vaak al vast op het ontbreken van kennis over het bestaan ervan of op het niet weten hoe je deze toetsen ontsluit. Het kunnen werken met een taxonomie en het uitlezen van analyses is ook vaak nog een wens.

We starten per komende schooljaar daarom het project ‘Tests4Quayn‘ op. Per 1 augustus van dit jaar kunnen wij met scholen dergelijke projecten opstarten. Binnen zo’n project helpen wij scholen(groepen) op basis van drie sporen:

 • 1. Toetsen bij lesmethodes 
  We inventariseren samen welke methodes de school gebruikt. Wij weten welke uitgeverijen voor welke methodes toetsen aanbieden. We helpen de scholen deze te ontsluiten in hun bestaande Quayn-account. Waar nodig geven we docenten scholing in het gaan gebruiken hiervan. Docenten kunnen ze daarna direct inzetten en al dan niet direct inplannen vanuit portals als Magister ELO.Voorbeelden van uitgeverijen die hun toetsen aanbieden in Quayn-formaat: Edu’Actief, Malmberg, ThiemeMeulenhoff, Uitgeversgroep en meer.
  Voorbeelden van andere externe itembanken: NVON-itembank biologie, oefentoetsenitembank Toetsplaza (Groen), itembank Vo-Content.
 • 2. Oefentoetsen en -examens
  Binnen De Rode Planeet ontwikkelen we al 10 jaar per vak grote itembanken, op basis van het OBK van het SLO. Voor 50 bekende en veel gebruikte methodes kijken we welke onderwerpen in welk hoofdstuk van gebruikte lesmethodes aan bod komen. Hiervoor genereren we oefentoetsen. We bieden deze toetsen al jaren aan voor de thuismarkt (www.onlinetoetsportaal.nl) , maar gaan ze nu ook aan scholen aanbieden. In totaal hebben we zo’n 750.000 items beschikbaar voor het voortgezet onderwijs. Ze zijn bedoeld voor inzet bij formatief toetsen.Wat hebben wij  in de aanbieding:- Oefentoetsen bij 14 vakken en 50 lesmethodes
  Hiermee kunnen leerlingen zelf kijken of ze de stof goed beheersen.
  bloqs examentraining voor vmbo-t, havo en vwo voor 24 vakken
  Alle examens per vak van minimaal 2015-2017.
  Woordentoetsen bij alle talenmethodes voor Engels, Frans en Duits
  Per hoofdstuk een oefentoets voor het idioom en verder aandacht voor spelling,
  grammatica, literatuur en poëzie.
  Vakitembanken voor rekenen (1F t/m 3F), biologie (NVON),
  aardrijkskunde en geschiedenis
  Met zo’n 15-30.000 vragen per vak, bij alle onderwerpen en arrangeerbaar.

figuur_indeling_drie_typen_itembanken_650
[ Quayn kan overweg met eigen toetsen, toetsen van collega’s
en toetsen van andere instellingen ]

 • 3. Digitaliseren van de eigen toetsen
  We gaan docenten en scholen helpen al hun eigen toetsen binnen Quayn te digitaliseren. Belangrijk is daarbij de toetsen direct te metadateren. Wij hebben daarvoor bij de 2500 meest ingezette lesboeken een voor gestructureerde metadatalijst gemaakt met hoofdstukkenstructuur, OnderwijsBegrippenKader en een aantal veel gebruikte taxonomieën. Hiermee kunnen docenten ook snel zelf toetsen digitaliseren en metadateren en zullen toetsen binnen de school eenduidig worden opgezet.Let op: alleen Quayn en WinToets maken gebruik van dergelijke metadatalijsten. Wij werken ook aan eigen koppelbare woordenboeken en voor gestructureerde feedbacklijsten per vak. Ook deze zijn exclusief via DRP in te zetten in Quayn en WinToets.
 • 4. Facultatief: uw toetsen door DRP laten omzetten
  Te Zuidhorn hebben wij een team van 3 full time (eind)redacteuren en ruim 25 universitaire studenten zitten, die voor uitgeverijen en scholen hun Word-toetsen omzetten naar het Quayn-formaat. In overleg kan dit omzetten worden ingepland en voor u worden uitgevoerd. Het geheel wordt kant-en-klaar uitgeleverd in het Quayn-account van uw instelling.

Wat heeft de school nodig om mee te doen?

[1] Een licentie voor alle leerlingen en docenten op Quayn SUITE.
Naast de standaard Quayn-applicatie zitten hierin: >15 extra nieuwe vraagtypes, spraakvragen (spreken als antwoord), ReadSpeaker voor het voorlezen en een volledige licentie op WinToets 5. WinToets 5 SUITE is nodig voor het genereren van toetsen, als je liever offline wilt ontwikkelen, converteren van uitgeverstoetsen, afdrukken naar papier, beveiligd afnemen via een secure browser, ontwikkelen van woordenlijsten voor formatief toetsen en meer. Een koppeling aan Magister ELO is mogelijk en daaraan zijn geen extra kosten verbonden.

[2] Een licentie op de DRP-itembanken.
Deze worden ontsloten met de scholen en kunnen daarna direct worden ingezet.
Let op: de meeste van deze projecten zijn beveiligd tegen het doorgeven aan derden en kunnen alleen worden afgenomen binnen Quayn en soms niet worden aangepast. Uit itembanken kan altijd wel gegenereerd worden en eigen projecten worden samengesteld.

[3] Budget voor scholing van de eigen docenten
die mee gaan bouwen aan een school- of bestuursbrede itembank. Met DRP spreekt u af wat u aan ondersteuning hierbij wilt inkopen. Wij kunnen zowel online als op de locatie ondersteuning en training verzorgen.

INTERESSE?
Scholen(groepen) die interesse hebben in het opstarten van een Tests4Quayn-project, kunnen contact opnemen via [ dit formulier ]. Wij maken daarna zo snel mogelijk een afspraak met u. Wij komen de mogelijkheden graag met u doorspreken.

Quayn-tests4quayn_650.png
[ elke gebruiker in Quayn kan zijn/haar toetsen delen met collega’s en met andere instellingen. Instellingen kunnen weer delen met u ]

[ klik hier voor vergrote versie van deze afbeelding ]

Waar vind ik rechtenvrije afbeeldingen?

Wilt u voor uw toetsen in Quayn rechtenvrije afbeeldingen gebruiken? Het beste is om afbeeldingen zelf te maken, maar gelukkig bestaan er manieren om andermans werk zonder problemen en met toestemming te gebruiken.
Door: Marijke Römer

Gratis fotosite’s
Onderstaande websites hebben allemaal foto’s van redelijk professionele kwaliteit. Deze foto’s worden gratis aangeboden. Gratis betekent ook helaas veel reclame in de sites zelf. Zoeken doet u het beste in het Engels, aangezien de sites Engelstalig zijn.

Rechtenvrije afbeeldingen in Google zoeken
U kunt ook zoeken op rechtenvrije afbeeldingen in Google:

rechtenvrij-zoeken-google

[ Ook in Google kan gezocht worden op rechtenvrije afbeeldingen ]

Meer informatie:

Quayn-training ook via academy4learning

De Rode Planeet is een samenwerking gestart met de academy4learning van Van Dijk Educatie te Almere/Kampen. Via deze samenwerking kunnen instellingen ook via dit kanaal hun Quayn-trainingen inkopen.
Door: Wilma van Rijswijk

De academy4learning brengt scholen in één catalogus een totaalaanbod van ict-gerelateerde trainingen en algemene trainingen. Op het moment dat een training wordt afgesloten, wordt bij ons een trainer gekoppeld en die voert de training uit. Bij deze trainingen wordt ons Cursusboek Quayn gebruikt.

Via de academy4learning worden de volgende trainingen aangeboden:

 • Quayn | introductie
 • Quayn | verdieping
 • Overstaptraining WinToets-Quayn

Uiteraard zijn al deze trainingen ook direct via ons af te sluiten, maar mocht uw instelling via dit ene kanaal alle trainingen gaan inkopen, dan voeren wij die daarin uit. Met dezelfde trainers en met dezelfde kwaliteit.

> Meer over academy4learning

quayn_academy4learning

Veelgestelde vraag: toets nabespreken

Een van de meest gestelde gebruikersvragen gaat over het nabespreken van toetsen. `Wat is een handige manier om Quayn toetsen na te bespreken?` Hieronder worden verschillende opties met de voor- en nadelen uitgelegd.
Door: Marijke Römer en Nick Hollegien

Nabespreken via het digibord met het tabblad Analyse | Projectitems 
Via deze methode laat u als docent de toets alleen zien in uw analyse-omgeving. Via het tabblad Projectitems worden geen individuele cursistitems getoond, maar alleen van de hele klas. Zo kunt u anoniem nabespreken.
(Zie pagina 147 van het cursusboek Quayn.)

+ Leerlingen hebben geen apparaat nodig.
– Eventuele afbeeldingen worden niet getoond.
– Individuele leerlingen zien niet wat ze hebben geantwoord.

projectitems.png
[ nabespreken via Projectitems is ideaal tijdens de les ]

Nabespreken via het onderdeel ‘Resultaten’
Alle cursisten kunnen met deze methode zelf de toets met de vragen, het juiste antwoord en hun gegeven antwoord terugkijken op elk gewenst moment. (Zie pagina 121 van het Cursusboek Quayn om een planning aan te maken met daarin een vinkje bij Cijfer en antwoorden.)

+ Alle leerlingen kunnen thuis al zien waar hun knelpunten zitten en zo eventueel vragen voor de les voorbereiden.
– Leerlingen kunnen vragen en goede antwoorden vrij makkelijk verspreiden. (onze oplossing hiervoor: filter elke keer een andere toets uit de itembank).

restultatenterugzien
[ leerlingen kunnen via het onderdeel zelf hun toets inzien ]

Nabespreken via een Excel-sheet
U kunt per leerling een deel van een Excel-bestand uitdelen met de juiste antwoorden en hun antwoord. Deze methode werkt goed als leerlingen tegelijk een preview van de toets kunnen bekijken, want de vraag zelf wordt niet mee afgedrukt.
(Zie pagina 159 van het cursusboek Quayn.)

+ Moeilijk te verspreiden omdat de vraag zelf er niet bij staat.
– De toets zelf is nodig omdat de vraag niet in het overzicht staat.

nabesprekenexcel.png
[ per klas kan een Excel-bestand aangemaakt worden waar voor elke leerling een aantal rijen gevuld worden die uitgedeeld kunnen worden ]

Wilt u graag hulp met het toepassen van deze methodes?
Vraag dan een training aan via [ dit formulier ].

YouTube-filmpje invoegen in Quayn

Beeldmateriaal kan goed ingezet worden als verrijkingsmateriaal bij een les. Zo ziet u ook steeds vaker de inzet van YouTube als inleiding, afsluiting of als onderdeel van de kern van de les. In Quayn kan een YouTube film ook gebruikt worden. Hier leest u hoe u dit kunt doen.
Door: Jolien Vennink

Grote of kleine bron
Wanneer er een vraagtype gemaakt wordt met als bron een YouTube film; dan adviseren wij gebruik te maken van een grote bron. Een grote bron kan op twee manieren gebruikt worden. Door de bron-knop te gebruiken of als tekstvak (T). Als een YouTube film in de bron getoond moet worden; gebruik dan het bronvak als tekstvak. Het is ook mogelijk om een YouTube film toe te voegen in het vraagvak (stamvak).

Embedded
Een film kan embedded toegevoegd worden. Embedded wil zeggen dat bepaalde code in Quayn geplakt wordt zodat de film binnen Quayn afgespeeld wordt. Deze code is op YouTube te vinden onder de film; onder het kopje Insluiten.

insluiten_youtube               [ Embedded code ziet bij het onderdeel Insluiten van YouTube ] 

embedded bron
[ een YouTube filmpje als grote bron ]

Handleiding
Hoe het toevoegen van embedded code werkt, leggen we stap-voor-stap uit in een korte handleiding die te vinden is op onze Quayn website.
Ga naar [ de handleiding ] over het toevoegen van een YouTube film.

Hoe u embedded code kunt toevoegen staat ook beschreven in het Quayn cursusboek, op pagina 73. U kunt het boek [ hier ] bestellen.

Quayn beheerder, bent u klaar voor het nieuwe schooljaar?

De eindexamens zijn al weer voorbij. De eindexamenleerlingen zijn daarmee van school. De andere klassen hebben aan het eind van het jaar nog toetsweken, maar daarna gaat er weinig meer getoetst worden. Dit is het moment om Quayn klaar te maken voor het nieuwe leerjaar.
Door: Marijke Römer

Quayn klaarmaken voor het nieuwe leerjaar
Na de laatste toetsweek gaat er nog weinig getoetst worden in Quayn. Voor de beheerders het uitgelezen moment om de cursisten die van school af gaan te archiveren en de andere cursisten over te zetten naar een nieuw leerjaar.

Leerlingen archiveren
Om leerlingen te archiveren kunt u het beste een nieuwe beheerder aanmaken en hiermee de cursisten verplaatsten naar het archief. Op dit moment wordt er namelijk per gearchiveerde gebruiker een map aangemaakt bij Mijn projecten en Mijn itembanken. Door vanuit een extra account te archiveren en deze daarna te verwijderen, hoeft u niet de aangemaakte mappen weer te verwijderen in uw eigen account.
[ Zie deze handleiding ] om een tijdelijk beheeraccount aan te maken en cursisten te archiveren.

Leerlingen overzetten naar een nieuw leerjaar
Wanneer cursisten naar een nieuw leerjaar overgaan, komen ze in een andere klas terecht en krijgen ze van andere docenten les. Om dit in Quayn te regelen verwijdert u de cursisten uit een groep en importeert ze vanuit een Excel-sheet met een nieuwe groepsnaam.
[ Zie deze handleiding ] om cursisten over te zetten naar een nieuw leerjaar.

beheer_archiveren