Quayn Update | versie 1.5.6.4

Op 21 juli hebben we een uitgebreide update uitgerold van Quayn. Hierin zijn een aantal mooie vernieuwingen voor ons zelf (beheer) en voor alle klanten opgenomen (functionaliteit). In dit weblog een overzicht van wat er nieuw is.
Door: Paul Swennenhuis & Allard Bijlsma

Vanuit elk deelscherm binnen Quayn kan vanaf nu rechts bovenaan geklikt worden op ‘Support’. We hebben hier nu in één scherm alle hulp en ondersteuning bij Quayn zichtbaar gemaakt. Onze ondersteuning staat in diverse websites en we hopen dat deze pagina veel zoeken gaat voorkomen. Veel ondersteuning is identiek aan die we geven bij bij WinToets 5, zoals het overzicht van te koppelen metadatalijsten, het overzicht van toetsliteratuur en de toetsbegrippenlijst.

quayn_support

We werken al een tijdje aan het uitbreiden van de samenwerking tussen WinToets en Quayn. In het kader daarvan is het volgende aangepast:

 • Extra knop ‘Download | als WinToets’
  Dit levert in een zip alleen de toets-XML op en de gebruikte bronnen. De zip is direct te openen in WTMaak via Bestand | Importeren | XML [zip].
  In Quayn zichtbaar bij ‘Arrangement’
 • De  knop “Exporteren om af te drukken” heet nu “Afdrukken | via WinToets”
  In Quayn zichtbaar bij ‘Arrangement’ en ‘Projecten’
 • De knop “SCORM downloaden” heet nu “Downloaden | als SCORM”
  In Quayn zichtbaar bij ‘Arrangement’ en ‘Projecten’

quayn_knoppenbalk

Andere vernieuwingen in Quayn:

 • Groepen leegmaken.
  Vorige week al aangekondigd. Met één druk op de knop kunnen alle cursisten uit één of meerdere groepen worden gehaald.
  [ zie hier ] voor meer informatie hierbij.
 • UWLR koppelstuk.
  UWLR is een Nederlandse standaard voor het uitwisselen van leerresultaten tussen applicaties. De eerste applicatie waar we dit bij gaan toepassen is RTTI-Online. Later volgt op basis hiervan ook de uitwisseling met Magister. Daarna kunnen ook andere applicaties cijfers vanuit Quayn via dit koppelstuk gaan uitlezen.
 • De Quayn WebPlayer ondersteunt nu de instellingen ‘negeer spaties’, ‘negeer koppeltekens’ en ‘negeer eind-punt’ voor woordvragen. We zijn bezig Quayn te voorzien van alle mogelijkheden die WinToets 5 ook biedt.
  Let op: dit werkt alleen voor importbestanden vanuit WinToets 5. Op termijn zullen we dit ook instelbaar maken in de Quayn Editor.
 • Diverse uitbreidingen voor ons eigen admin-deel, waardoor wij licenties van klanten beter en uitgebreider kunnen beheren.

Een taxonomie voor leerniveau gebruiken in Quayn

Steeds meer scholen werken met een taxonomie voor het cognitieve leerniveau, zoals Bloom, OBIT of RTTI. Steeds meer scholen doen dit in Quayn en WinToets. Reden hiervoor is vooral dat handmatig analyses maken, ondoenlijk is. Onze programma’s leveren na afloop direct de uitgesplitste analyses op. In dit artikel laten we zien hoe dit werkt vanuit Quayn.
Door: Marijke Römer 

Als voorbeeld: RTTI
RTTI is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. [ Zie: DocentPlus | www.rtti.nl ]

R = Reproductie, het stampwerk
T1 = Toepassingsgericht niveau 1, basistoepassingen in oefensituaties
T2 = Toepassingsgericht niveau 2, transfer naar andere contexten
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden aanbrengen en creatief leren

RTTI en toetsvragen
Bij het RTTI-model gaat het om het koppelen van een cognitief vaardigheidsniveau zoals hierboven, aan elke vraag. Quayn staat metadata per vraag toe voor 26 velden, waarvan de velden Vaardigheid en Subvaardigheid meestal gebruikt worden om iets als RTTI in te verwerken. U kunt hier ook andere velden voor inzetten. Wij raden sterk aan ook altijd minimaal ook altijd het algemene vraagniveau aan te vinken.

rtti
[ Hier zijn de velden Vaardigheid en Subvaardigheid gebruikt]

Een taxonomie-letter toevoegen
Wanneer u in Quayn een bestaande vraag wilt voorzien van de juiste letters of een nieuwe vraag wilt maken inclusief taxonomie, dan gaat u in beide gevallen naar de Quayn Editor, waar de vraag bewerkt kan worden. Hier kan op het tabblad Metadata, per vraag, de juiste taxonomie-naam en -letter toegevoegd worden.

 • Open een bestaande itembank of maak een nieuwe itembank aan.
 • Vink een bestaand item aan en klik op de knop Wijzigen of maak een nieuw item aan via Nieuw.
 • Klik in de Quayn Editor op het tabblad Metadata om de gegevens over het leerniveau toe te kunnen voegen.

rtti_03
[ Een vraag wijzigen of een nieuw item
maken met de juiste vaardigheid kan via de Quayn Editor ]

Tips bij het invoeren van het vaardigheidsniveau

 • Vaak wordt er bij Vaardigheid de taxonomie-naam volledig ingevuld om het voor de leerlingen en eventueel andere gebruikers duidelijk te maken om welke vaardigheid het gaat. Als er alleen een losse R staat weet de gebruiker naast uzelf, niet altijd waar het over gaat.
 • Bij Subvaardigheid zet u de desbetreffende letter neer. Aangezien de letters van RTTI niet op alfabetische volgorde staan, kunt u het beste een cijfer voor de letters zetten, zo worden ze altijd op volgorde getoond bij de analyses na afloop.
  U krijgt dan voor Reproductie 1 R, Voor Toepassen in bestaande situaties 2 T1, Toepassen in nieuwe situaties 3 T2 en voor Inzicht 4 I. U kunt de woorden ook voluit schrijven.

  quayn_vaardigheidensubvaardigheid
  [ de juiste gegevens zijn ingevoerd in de velden Vaardigheid en Subvaardigheid ]

Analyse met RTTI
Bij het afnemen van een toets wordt naast een eindscore ook een score per afgenomen vraagniveau opgeslagen. Per cursist of groep zijn hiervan analyses terug te zien in het onderdeel Analyse in Quayn. De analyses kunnen via WinToets worden ingelezen in RTTI-online, waar u kunt door-analyseren. We werken aan een koppeling van Quayn aan RTTI-online.

Analyse per cursist
In Quayn kunt u de totale score op de verschillende onderdelen van RTTI zien per cursist.
Dit ziet u op het tabblad Cursist analyse en u kiest dan voor Subvaardigheid als metadataveld.

rtti_02[ RTTI uitslag per cursist]

Analyse per groep
Scores per klas (of van alle klassen) kunt u opvragen door het tabblad Groepsscores te openen bij ‘Score per’: voor Subvaardigheid te kiezen.

rttianalysegroep[ RTTI uitslagen per klas ]

Koppeling aan RTTI-online
Ons programma WinToets biedt als extra mogelijkheid, een koppeling met RTTI online. U kunt onder QuaynSupport of de complete WinToets-licentie gebruik maken van het programma WTAnalyse. Die kent een exportmogelijkheid naar RTTI-online. Een Quayn-analyse kunt u exporteren vanuit Analyse | Rapportages | Genereer WTAnalyseXML. Die XML kunt u openen in WTAnalyse en daar exporteren naar RTTI-online. Deze file kunt u daar uploaden, waarna RTTI-online de aanvullende analyses geeft.

Meer informatie

Quayn update | versie 1.4.9.40

Afgelopen weekeinde hebben we weer een grote update uitgebracht voor Quayn. De komende maanden zullen er meer volgen, waarin een reeks van al ontwikkelde vernieuwingen zal worden opgenomen. Aan sommige van deze vernieuwingen hebben we al meer dan een jaar gebouwd.
Door: Nick Hollegien en Allard Bijlsma

Aanvulling versie 1.4.9.42 van 11 januari: verbeteringen aangebracht in werking vraagtypes matching, gatentekst, combobox en ordening in diverse browsers, maar met name Microsoft Edge.

De grootste verbeteringen en aanpassingen van deze update betreffen de koppeling met Magister, het LAS/ELO voor het voortgezet onderwijs. Omdat in beide pakketten hiervoor een update nodig is, zal onderstaande vanaf 16 januari pas echt beschikbaar komen:

 • Vanuit Magister kunnen straks ook toetsen uit submappen en toetsen vanuit de map Organisatie Projecten worden ingepland en afgenomen. Op dit moment kan dat alleen nog voor eigen toetsen, uit de eigen hoofdmap.
 • Alle instellingen die mogelijk zijn in Quayn, zijn straks ook beschikbaar voor de Magister – Quayn koppeling gebruikers, waaronder random item selectie op basis van metadata en het aanzetten van ReadSpeaker (de mogelijkheid om vragen voor te laten lezen). Op dit moment kan in Magister een beperkte set van de instellingen worden aan- en uitgezet. Straks stelt u dat in Quayn zelf in.
 • [verwacht] Vanuit De Rode Planeet kan straks voor een Magister-school een beheerder worden aangemaakt, die vervolgens zelf onder Quayn Beheer algemene instellingen op Quayn kan uitvoeren. Op dit moment kan dat niet, omdat Magister geen functie ‘Quayn-beheerder’ kent en die dus ook niet via de synchronisatie mee komt naar Quayn.
 • [verwacht] Definitieve kopieertool om oude Quayn-accounts te kunnen kopiëren naar de nieuwe gekoppelde Magister-account. Nu kan alleen gekopieerd worden naar één grote verzamelmap, straks kunnen we het materiaal van een individuele docent kopiëren naar zijn of haar eigen nieuwe map.

Nieuw in Quayn:

ALGEMEEN

 • Onder Projecten is een nieuwe knop gekomen: Instellingen. Het is nu mogelijk om bij een al aangemaakt project, de standaard instellingen te wijzigen voor alle toekomstige planningen. Dit is een overeenkomstige functie als de knop Instellingen in het Arrangement al had. Voorheen kon dit alleen bij het inplannen, maar daar had een Magister-gebruiker niets aan. Nu kan dat altijd.
  Ideaal voor: gebruikers van de Magister-koppeling, gebruikers die gebruik maken van toetsen die ze niet zelf hebben gemaakt, voor gebruikers die toetsen met bepaalde instellingen klaar willen zetten voor collega’s, gebruikers die WinToetsen uploaden en daarna nog de instellingen van een project willen wijzigen.
 • De SCORM-export onder Projecten, neemt niet langer de WTFLash41player, maar de nieuwste HTML5-webplayer mee in het gedownloade project. Per deze maand ondersteunen vrijwel geen browsers Adobe Flash meer.
 • Gerepareerd: het toepassen van koppelingen van items is verbeterd. Het is nu mogelijk om de volgorde van vragen binnen een koppelingsgroep aan te passen.

QUAYN WEBPLAYER

 • Mogelijkheid voor de Cursist om het itemtype Open | Open zelf na te kijken.
  • Bij het aanmaken van het itemtype Open | Open kan ingesteld worden dat de Open vraag zelf nagekeken mag worden. In de HTML5-webplayer kan vervolgens de Cursist zelf punten toekennen aan de Open vraag via de knop Nakijken in de HTML5-webplayer.
 • De knop Inleveren is naar rechtsboven verplaatst, zodat tijdens de afname in plaats van bladeren, de cursist niet per ongeluk op deze knop klikt.
 • Uitbreiding van het eindscherm na de toets:
  • Direct overzicht van scores op basis van ingevoerde metadata. Voorheen kon dat alleen in de Cursistenomgeving, maar daar kwamen gebruikers die vanuit een externe portal inlogden nooit.
   Ideaal bij: rekentoetsen, examentraining, diagnostische toetsen.
 • Project overzicht:
  • Geeft nu visuele feedback op hotspot vragen
  • Feedback in gatenteksten en comboboxen is uitgebreid met duidelijkere feedback bij het gebruik van meerdere comboboxen en gatenteksten.

quayn_analyse-na-afloop_650
[ de cursist kan nu direct na afloop analyses terugzien op maximaal 26 metadatavelden ]

 • Mogelijkheid om externe bronnen toe te voegen, zoals kleine bron (bijvoorbeeld Word/DOCx en PDF).
 • Uitbreiding van de projectinstellingen, zoals ingesteld in WinToets:
  • Percentage na het geven van een tip wordt nu toegepast.
  • Geluidsmeerkeuze en geluidsmeermeerkeuze.
  • Ondersteuning van begrippenlijsten.

quayn_word-bron_650.jpg
[ voorbeeldvraag met een Word-document als Grote Bron ]

TOEKOMST

De Quayn WebPlayer staat aan de vooravond van grote vernieuwingen, die we de komende maanden in stukjes en beetjes gaan uitrollen. Zo komt er een reeks nieuwe vraagtypes, van woordbenoeming tot categoriseren en van tekenen tot spreken. Alle instellingen die WinToets nu kent, kent de Webplayer straks ook. Voorbeeld is het kunnen koppelen van woorden- en begrippenlijsten aan toetsen en het gebruik van ReadSpeaker om voor te lezen. Doel is toetsen één op één uitwisselbaar te maken tussen WinToets 5 en Quayn. Binnenkort gaat WinToets daarom voor de afname gebruik maken van de Quayn Webplayer, waardoor het verschil in gebruik ook visueel nihil wordt.

OFFLINE MEETS ONLINE

Wat voor (gesloten) leersysteem de school ook heeft, iedere school zal ook moeten beschikken over een open en zelf te vullen toetssysteem. We merken dat Quayn deze rol in het onderwijs steeds meer begint in te nemen. We krijgen daarbij echter veel vragen over volledig beveiligde afname en onafhankelijkheid van het internet.

De komende maanden gaan we hiervoor Quayn naadloos koppelen aan WinToets, ons offline toetsprogramma. Het ene pakket kan niet zonder het andere, zo merken we dagelijks. Binnenkort wordt het mogelijk een Quayn-toets online te maken en klaar te zetten, maar vervolgens geheel offline en zonder internetverbinding af te nemen en daarna toch de cijfers weer online op te slaan. Deze combi is uniek en de vraag ernaar is groot, merken we al. Binnenkort benaderen we alle klanten met informatie hierover en de de combi-licenties die hierbij mogelijk zullen zijn. WinToets en Quayn kunnen straks in één licentie samen worden aangeschaft.

CONTENT

Het succes van een toetspakket valt of staat met de beschikbaarheid van voldoende toetsen. Dit voorjaar gaan we scholen benaderen voor ons landelijke contentproject, waarvoor wij zelf inmiddels bijna 700.000 vragen hebben ontwikkeld. Er komt oefenmateriaal naast alle grote methodes, examentraining voor alle vakken en grote itembanken bij vakken als rekenen, aardrijkskunde en geschiedenis, in navolging van de NVON-itembank die we al bij biologie aanbieden. Quayn is het enige toetspakket dat toetsen aanbiedt bij elk basisvak in het voortgezet onderwijs en dat methode-onafhankelijk.
>> Naar meer informatie hierover.

Mocht u hier nu al vragen bij hebben of uw interesse hiervoor kenbaar willen maken, gebruik dan dit [ vraagformulier ].

Cursusboek Quayn uitgekomen

Deze week kwam het Cursusboek Quayn uit. De eerste honderden bestelde boeken zijn deze week al de deur uit gegaan. Het is nu mogelijk een exemplaar of voor alle collega’s een exemplaar te kopen. Het boek is uitgegeven bij uitgeverij Instruct te Bodegraven en verkrijgbaar bij De Rode Planeet.
Door: Wilma van Rijswijk

Afgelopen woensdag vond op de CVI-conferentie voor het mbo in Groningen, de feestelijke uitreiking van het eerste exemplaar plaats. Directeur Anton Wesdorp van uitgeverij Instruct, overhandigde daar het eerste exemplaar aan de auteur, Allard Bijlsma

quayn_anton_wesdorp_allard_bijlsma
[ Links: Anton Wesdorp en rechts: Allard Bijlsma ]

In januari gaven we al de theoretische inleiding op digitaal toetsen ‘Telt dit mee?’ uit en kwam het Cursusboek WinToets 5 beschikbaar. Hierin ook al aandacht voor het exporteren van wintoetsen naar Quayn. Nu is er dan een eerste cursusboek bij Quayn uit. Naast een uitgebreide cursus voor starters, bevat het ook hoofdstukken voor beheerders, voor auteursteams en drie hoofdstukken over de koppeling met WinToets 5 SUITE en QuaynSupport, de offline hulpprogramma’s bij Quayn. Door de honderden afbeeldingen en de uitgebreide index, is het ook prima geschikt als naslagwerk. Een must dus voor elke gebruiker van Quayn. Neemt u een Quayn-training af bij ons, dan offreren we dit cursusboek standaard mee.

 • Uitvoering: full color/ gebonden
 • Aantal pagina’s: 238
 • Prijs: Euro 28,00 [incl. btw/ excl. verzending]
 • Verkrijgbaar bij: [ naar webshop ]

Hoofdstukkenindeling:

 1. Kennismaken met Quayn
 2. Een eigen itembank (aan)maken
 3. De itemtypes op een rij
 4. Bronnen bij items opnemen
 5. Arrangeren van een project
 6. Inplannen en instellen
 7. Afnemen als cursist
 8. Uitslagen en analyses
 9. Beheer van Quayn
 10. Werken binnen auteursteams
 11. Samenwerken met WinToets 5
 12. Offline beveiligd afnemen
 13. Vervolgstudie online

quaynboek_omslag_630

 

Cursusboek Quayn [nieuw]

In de eerste week van april 2016 komt het Cursusboek Quayn uit. Het is nu mogelijk een exemplaar of voor alle collega’s een exemplaar te reserveren. We gaan het voor het eerst presenteren op de CVI-conferentie voor MBO-instellingen, op 6 en 7 april te Groningen. Het boek wordt uitgegeven bij uitgeverij Instruct te Bodegraven.
Door: Allard Bijlsma

In januari gaven we al de theoretische inleiding op digitaal toetsen ‘Telt dit mee?’ uit en kwam het Cursusboek WinToets 5 beschikbaar. Hierin ook al aandacht voor het exporteren van wintoetsen naar Quayn. Nu komt er dan een eerste cursusboek bij Quayn uit. Naast een uitgebreide cursus voor starters, bevat het ook hoofdstukken voor beheerders, voor auteursteams en drie hoofdstukken over de koppeling met WinToets 5 SUITE en QuaynSupport, de offline hulpprogramma’s bij Quayn. Door de honderden afbeeldingen en de uitgebreide index, is het ook prima geschikt als naslagwerk. Een must dus voor elke gebruiker van Quayn. Neemt u een Quayn-training af bij ons, dan offreren we dit cursusboek standaard mee.

 • Uitvoering: full color/ gebonden
 • Aantal pagina’s: 238
 • Prijs: Euro 28,00 [incl. btw/ excl. verzending]
 • Verkrijgbaar bij: [ naar webshop ]

Hoofdstukkenindeling:

 1. Kennismaken met Quayn
 2. Een eigen itembank (aan)maken
 3. De itemtypes op een rij
 4. Bronnen bij items opnemen
 5. Arrangeren van een project
 6. Inplannen en instellen
 7. Afnemen als cursist
 8. Uitslagen en analyses
 9. Beheer van Quayn
 10. Werken binnen auteursteams
 11. Samenwerken met WinToets 5
 12. Offline beveiligd afnemen
 13. Vervolgstudie online

quaynboek_omslag_630

 

Digitaliseren is personaliseren

De digitalisering van het onderwijs is ook in mijn klaslokaal al enige tijd gaande. De mogelijkheid om beeld- en geluidsmateriaal gemakkelijk de klas in te brengen of om interactief te quizzen met een klas over de leerstof zijn duidelijke voordelen.
Door: Pim Reinders | docent Drenthe College te Meppel

Er is nog een belangrijk argument om gebruik te maken van digitale leermiddelen en in het bijzonder de digitale toetsomgeving Quayn: door vragen te digitaliseren kan ik mijn leerlingen gepersonaliseerd laten leren.

Gepersonaliseerd leren wordt ondersteund doordat de toetsomgeving de mogelijkheid biedt tot adaptief toetsen. Gedurende de toets analyseert de software de antwoorden en zal een goede leerling andere vragen voorgezet krijgen dan een minder sterk presterende leerling. Aan de hand van de resultaten differentieert Quayn automatisch. Leerlingen maken opdrachten die zinvol zijn om mee te oefenen. Terwijl Quayn de excellente leerling blijft uitdagen, kan ik leerlingen die geschiedenis moeilijk vinden, rustig helpen. Hiervoor hoef ik maar één vragenbank op te zetten met vragen van verschillende niveaus in plaats van verschillende versies samen te stellen voor verschillende leerlingen.

Niet alleen het maken van opdrachten, maar ook het bespreken ervan wordt met behulp van Quayn vergemakkelijkt. De resultaten van leerlingen worden automatisch en direct verwerkt tot een overzicht. Ik kan de individuele antwoorden en resultaten van een leerling bekijken, maar ook de klas als geheel. Ik kan zien op welke onderdelen de klas als geheel zwak presteert en  welke leerlingen zwak presteren en extra ondersteuning nodig hebben.

Let op: In Quayn kun je wel een adaptieve toets afnemen als ze zijn gemaakt in WinToets, maar je kunt die nog niet in Quayn zelf maken. We hopen dat binnenkort in Quayn toe te voegen. Ga voorlopig als volgt te werk:

 1. Maak een uitgebreide toets aan in WinToets 5, met meerdere vragen op meerdere niveaus. Vink deze niveaus per vraag aan bij ‘Metadata’ [A].
 2. Geef in WinToets via Project | Instellingen | Aan het begin aan, dat er adaptief moet worden afgenomen [B]. Geef hiervoor het beginniveau van de eerste vragen op.
 3. Exporteer de toets naar Quayn-package en upload die bij Projecten in Quayn.
 4. Plan de toets in en kijk hoe leerlingen hiermee aan de slag gaan.
 5. Direct aan het einde van de toets, ziet de cursist wat het uiteindelijke afgenomen gemiddelde vraagniveau is geweest, het cijfer daarbij en hoe per deelonderwerp is gescoord en soms ook de score per cognitief afname-niveau.

adaptief_01
[ het aanmaken van een adaptieve toets moet voorlopig nog in WinToets 5 plaatsvinden ]

Dit alles vraagt van mij om vooraf vragen te hebben gemaakt en metadata (moeilijkheid, onderwerp en/of vaardigheid) te hebben meegegeven. Tijd investeren in een goede digitale vragenbank met vragen betaalt zich echter snel uit doordat mijn leerlingen met enkele muisklikken efficiënt aan de slag kunnen, thuis of in de klas, en ik met een paar muisklikken direct inzicht krijgt in de voortgang van de leerlingen en waardevolle informatie krijg om mijn didactiek mede mee vorm te geven.

adaptief_geschiedenis
[ in Quayn is links onderaan het actuele afname-niveau te volgen ]

__________________________________________________________

Wilt u als school een proefaccount aanvragen?
[ naar aanvraagformulier ]

Begin april komt het lang verwachte Cursusboek Quayn in full color uit:
[ naar verdere informatie ]

 

QuaynSupport 5.0 nu verkrijgbaar

De afgelopen jaren hebben we al allerlei tussenversies van de hulpprogramma’s bij Quayn uitgebracht, maar het wachten was op het uitkomen van WinToets 5.0, om de definitieve versie te kunnen afronden. Dat is nu gebeurd. Tijd dus om QuaynSupport officieel uit te geven.
Door: Allard Bijlsma

QuaynSupport is een pakket van offline Windows-programma’s, die ook zijn opgenomen in WinToets 5.0 SUITE, de meest uitgebreide versie van dit toetspakket. Gebruikers van Quayn, die ook willen afdrukken op papier, bestaande wintoetsen willen omzetten of offline willen ontwikkelen, secure offline willen afnemen, zij allen kunnen niet zonder QuaynSupport. De meeste Quayn-gebruikers, houden ook hun WinToets 5.0-licentie aan, maar voor wie dat niet wil, kunnen de Quayn-specifieke onderdelen ook los via een licentie worden aangeschaft.

qs_schil

Tot QuaynSupport behoren:

 • QuaynBrowser
  Een secure browser, voor het beveiligd afnemen van Quayn-toetsen. Voordat hiermee gewerkt kan worden, dient u via WTMonitor een aantal basisinstellingen op te geven. Alleen geschikt voor een Windows-omgeving.
 • QuaynMonitor
  Hierin kunt u real-time zien en regelen welke kandidaten via QuaynBrowser toegang willen krijgen tot Quayn. Ook kunt u hier eenmalig, basisinstellingen voor de QuaynBrowser opgeven.
 • WTConverter
  Via dit onderdeel kunt u toetsen vanuit het WinToets-formaat TST omzetten naar het Quayn-formaat (zip met xml erin) en andersom. Ook is het mogelijk hierbij project-instellingen aan te passen en te zoeken en te vervangen. Doordat dit ook als batchactie kan, is het onder meer mogelijk een reeks TST-bestanden in één keer geschikt te maken voor gebruik in Quayn.

qs_wtconverter

 • WTLijst
  Hiermee zijn woorden- en begrippenlijsten te maken, op termijn (verwacht in 2016) te koppelen aan een toets. Hierbij worden alle woorden uit toets een hyperlink, als ze voorkomen in de lijst. Aan een hyperlink is uitleg en zijn bronnen als weblinks en afbeeldingen te koppelen. Quayn kan hiermee nog beter als leerprogramma ingezet worden.
 • WTPrint
  Dit onderdeel is benodigd als u een toets uit Quayn wilt afdrukken op papier. Een wizard maakt het mogelijk tientallen instellingen mee te geven aan de afdruk.

qs_wtprint

 • WTMaak Light
  Onderdeel voor het maken van toetsen, maar ook voor het inlezen van elke ooit gemaakte WinToets en die weg te schrijven als Quayn-uploadpakket. ‘Light’ staat ervoor dat alleen de voor Quayn relevante menu-opties aanwezig zijn. Wilt u meer, dan kunt u kiezen voor het aanschaffen van WinToets 5.0 SUITE.
 • WTAnalyse
  In dit onderdeel kunnen WTAx-exports vanuit Quayn Analyse geopend worden. In WTAnalyse kan worden door-geanalyseerd en resultaten van selecties van gebruikers kunnen worden afgedrukt naar tientallen sjablonen voor Word en Excel.

QuaynSupport is beschikbaar vanaf Euro 399 per (BRIN)-locatie  (= jaarlicentie, inclusief updates]. In combinatie met Quayn, wordt korting gegeven, op basis van een staffel (= hoe meer gebruikers, hoe lager het bedrag per gebruiker). Actuele prijsinformatie is op te vragen via [ dit formulier ].

>> Naar informatie per onderdeel
>> Naar webshop om te bestellen