Digitaliseren is personaliseren

De digitalisering van het onderwijs is ook in mijn klaslokaal al enige tijd gaande. De mogelijkheid om beeld- en geluidsmateriaal gemakkelijk de klas in te brengen of om interactief te quizzen met een klas over de leerstof zijn duidelijke voordelen.
Door: Pim Reinders | docent Drenthe College te Meppel

Er is nog een belangrijk argument om gebruik te maken van digitale leermiddelen en in het bijzonder de digitale toetsomgeving Quayn: door vragen te digitaliseren kan ik mijn leerlingen gepersonaliseerd laten leren.

Gepersonaliseerd leren wordt ondersteund doordat de toetsomgeving de mogelijkheid biedt tot adaptief toetsen. Gedurende de toets analyseert de software de antwoorden en zal een goede leerling andere vragen voorgezet krijgen dan een minder sterk presterende leerling. Aan de hand van de resultaten differentieert Quayn automatisch. Leerlingen maken opdrachten die zinvol zijn om mee te oefenen. Terwijl Quayn de excellente leerling blijft uitdagen, kan ik leerlingen die geschiedenis moeilijk vinden, rustig helpen. Hiervoor hoef ik maar één vragenbank op te zetten met vragen van verschillende niveaus in plaats van verschillende versies samen te stellen voor verschillende leerlingen.

Niet alleen het maken van opdrachten, maar ook het bespreken ervan wordt met behulp van Quayn vergemakkelijkt. De resultaten van leerlingen worden automatisch en direct verwerkt tot een overzicht. Ik kan de individuele antwoorden en resultaten van een leerling bekijken, maar ook de klas als geheel. Ik kan zien op welke onderdelen de klas als geheel zwak presteert en  welke leerlingen zwak presteren en extra ondersteuning nodig hebben.

Let op: In Quayn kun je wel een adaptieve toets afnemen als ze zijn gemaakt in WinToets, maar je kunt die nog niet in Quayn zelf maken. We hopen dat binnenkort in Quayn toe te voegen. Ga voorlopig als volgt te werk:

 1. Maak een uitgebreide toets aan in WinToets 5, met meerdere vragen op meerdere niveaus. Vink deze niveaus per vraag aan bij ‘Metadata’ [A].
 2. Geef in WinToets via Project | Instellingen | Aan het begin aan, dat er adaptief moet worden afgenomen [B]. Geef hiervoor het beginniveau van de eerste vragen op.
 3. Exporteer de toets naar Quayn-package en upload die bij Projecten in Quayn.
 4. Plan de toets in en kijk hoe leerlingen hiermee aan de slag gaan.
 5. Direct aan het einde van de toets, ziet de cursist wat het uiteindelijke afgenomen gemiddelde vraagniveau is geweest, het cijfer daarbij en hoe per deelonderwerp is gescoord en soms ook de score per cognitief afname-niveau.

adaptief_01
[ het aanmaken van een adaptieve toets moet voorlopig nog in WinToets 5 plaatsvinden ]

Dit alles vraagt van mij om vooraf vragen te hebben gemaakt en metadata (moeilijkheid, onderwerp en/of vaardigheid) te hebben meegegeven. Tijd investeren in een goede digitale vragenbank met vragen betaalt zich echter snel uit doordat mijn leerlingen met enkele muisklikken efficiënt aan de slag kunnen, thuis of in de klas, en ik met een paar muisklikken direct inzicht krijgt in de voortgang van de leerlingen en waardevolle informatie krijg om mijn didactiek mede mee vorm te geven.

adaptief_geschiedenis
[ in Quayn is links onderaan het actuele afname-niveau te volgen ]

__________________________________________________________

Wilt u als school een proefaccount aanvragen?
[ naar aanvraagformulier ]

Begin april komt het lang verwachte Cursusboek Quayn in full color uit:
[ naar verdere informatie ]

 

QuaynSupport 5.0 nu verkrijgbaar

De afgelopen jaren hebben we al allerlei tussenversies van de hulpprogramma’s bij Quayn uitgebracht, maar het wachten was op het uitkomen van WinToets 5.0, om de definitieve versie te kunnen afronden. Dat is nu gebeurd. Tijd dus om QuaynSupport officieel uit te geven.
Door: Allard Bijlsma

QuaynSupport is een pakket van offline Windows-programma’s, die ook zijn opgenomen in WinToets 5.0 SUITE, de meest uitgebreide versie van dit toetspakket. Gebruikers van Quayn, die ook willen afdrukken op papier, bestaande wintoetsen willen omzetten of offline willen ontwikkelen, secure offline willen afnemen, zij allen kunnen niet zonder QuaynSupport. De meeste Quayn-gebruikers, houden ook hun WinToets 5.0-licentie aan, maar voor wie dat niet wil, kunnen de Quayn-specifieke onderdelen ook los via een licentie worden aangeschaft.

qs_schil

Tot QuaynSupport behoren:

 • QuaynBrowser
  Een secure browser, voor het beveiligd afnemen van Quayn-toetsen. Voordat hiermee gewerkt kan worden, dient u via WTMonitor een aantal basisinstellingen op te geven. Alleen geschikt voor een Windows-omgeving.
 • QuaynMonitor
  Hierin kunt u real-time zien en regelen welke kandidaten via QuaynBrowser toegang willen krijgen tot Quayn. Ook kunt u hier eenmalig, basisinstellingen voor de QuaynBrowser opgeven.
 • WTConverter
  Via dit onderdeel kunt u toetsen vanuit het WinToets-formaat TST omzetten naar het Quayn-formaat (zip met xml erin) en andersom. Ook is het mogelijk hierbij project-instellingen aan te passen en te zoeken en te vervangen. Doordat dit ook als batchactie kan, is het onder meer mogelijk een reeks TST-bestanden in één keer geschikt te maken voor gebruik in Quayn.

qs_wtconverter

 • WTLijst
  Hiermee zijn woorden- en begrippenlijsten te maken, op termijn (verwacht in 2016) te koppelen aan een toets. Hierbij worden alle woorden uit toets een hyperlink, als ze voorkomen in de lijst. Aan een hyperlink is uitleg en zijn bronnen als weblinks en afbeeldingen te koppelen. Quayn kan hiermee nog beter als leerprogramma ingezet worden.
 • WTPrint
  Dit onderdeel is benodigd als u een toets uit Quayn wilt afdrukken op papier. Een wizard maakt het mogelijk tientallen instellingen mee te geven aan de afdruk.

qs_wtprint

 • WTMaak Light
  Onderdeel voor het maken van toetsen, maar ook voor het inlezen van elke ooit gemaakte WinToets en die weg te schrijven als Quayn-uploadpakket. ‘Light’ staat ervoor dat alleen de voor Quayn relevante menu-opties aanwezig zijn. Wilt u meer, dan kunt u kiezen voor het aanschaffen van WinToets 5.0 SUITE.
 • WTAnalyse
  In dit onderdeel kunnen WTAx-exports vanuit Quayn Analyse geopend worden. In WTAnalyse kan worden door-geanalyseerd en resultaten van selecties van gebruikers kunnen worden afgedrukt naar tientallen sjablonen voor Word en Excel.

QuaynSupport is beschikbaar vanaf Euro 399 per (BRIN)-locatie  (= jaarlicentie, inclusief updates]. In combinatie met Quayn, wordt korting gegeven, op basis van een staffel (= hoe meer gebruikers, hoe lager het bedrag per gebruiker). Actuele prijsinformatie is op te vragen via [ dit formulier ].

>> Naar informatie per onderdeel
>> Naar webshop om te bestellen

[discussie] Formatief versus summatief toetsen

Quayn is prima geschikt om cursisten te laten oefenen [formatief toetsen], maar de vraag is hoe ver je moet gaan met het inzetten van Quayn voor toetsen en examineren voor een cijfer [summatief toetsen].
Door: Allard Bijlsma

Wij ontwikkelen al ruim 20 jaar toetssystemen. In de begintijd werden toetsen lokaal afgenomen op een pc. In de loop van de jaren ’90 kregen instellingen netwerken en ontstonden server-client relaties. In het begin verliepen netwerktoetsen nog problematisch, zeker als grote geluids- en videobestanden werden gekoppeld aan WinToets. Dergelijke mogelijkheden had WinToets al in 1993, via de niet-gecomprimeerde formaten AVI en WAV. Tegenwoordig heeft vrijwel elke klant van ons een goede netwerkvoorziening. We zien dit terug in onze helpdeskvragen. Vrijwel nooit loopt een wintoets ergens dood op verbindings- of snelheidsproblemen.

Sinds 2011 rollen we Quayn uit, helemaal in de cloud en daarmee is de gebruiker afhankelijk van een continue internetverbinding. Je hoeft niet lang te Googlen om te zien dat er dagelijks grote problemen met internet zijn, in steeds weer andere delen van Nederland. Werkzaamheden vinden ’s nachts plaats en worden netjes aangekondigd, maar lopen nogal eens uit. Niet alle updates bij deze partijen verlopen succesvol. Als je via een kabel internet krijgt, ben je ook nog eens afhankelijk van het gebruik in de buurt van je gebouw. Is dat gebruik hoog, dan krijg je minder snelheid en performance. Internet via wifi heeft ook nog eens de neiging er even een paar secondes of langer eruit te lijken te liggen. Quayn communiceert met de cloudserver bij elke vraag. Het is dus niet fijn als internet dan even hapert, ook is dat maar een seconde. Bij een formatieve toets is dat allemaal niet zo erg, maar als er cijfers in het geding zijn, wordt het een heel ander verhaal. We merken dat aan het type vragen in onze helpdesk. Die gaan altijd over inloggen en de opslag van cijfers.

Welke stelregels zou je hierbij kunnen hanteren:

FORMATIEF

 • Formatief toetsen kan altijd via Quayn. Mocht de verbinding haperen, dan kan de cursist gewoon opnieuw beginnen of verder gaan. Zelfs een toets die je afbreekt, kun je later herstarten vanaf de plak waar je bent gebleven. De ontwikkeling binnen educatieve uitgeverijen is, dat toetsen plaatsmaken voor doorgaande leerlijnen. Quayn kan haarfijn aan docenten laten zien waar de hiaten zitten bij leerlingen en groepen. Adaptief afnemen, maakt dat elke leerling op het eigen niveau in Quayn een ‘toets’ krijgt aangeboden.
  Formatief: ja.
 • Formatief toetsen raden we aan via de Quayn iPad App, omdat die app een toets eerst geheel binnenhaalt en daarna niet meer afhankelijk is van wifi en internetverbinding. Een cijfer wordt pas online aangeboden, op het moment dat de kandidaat klaar is en er een goede internetverbinding is.
  Formatief via iPad: ja

SUMMATIEF

 • Summatief toetsen raden we in principe aan nooit uit te voeren als draadloos, dus via wifi, wordt gewerkt. Hoe goed je wifi ook hebt draaien, het blijft een verbinding die weinig vertrouwen geeft. Veel helpdeskvragen rond Quayn betreffen het gebruik via wifi. Beveiligde afname is ook alleen mogelijk als via een laptop eerst is ingelogd op het netwerk. Meestal bieden instellingen cursisten via een laptop alleen een internetverbinding aan. In dat geval is beveiligde afname eigenlijk niet mogelijk. Bedenk dat een update van een browser al voldoende kan zijn om een toetssessie te laten mislukken.
  Summatief via wifi: nee.
 • Summatief toetsen lijkt prima mogelijk via de Quayn iPad App, omdat die app een toets eerst geheel binnenhaalt en daarna niet meer afhankelijk is van wifi en internetverbinding. Een cijfer wordt online aangeboden, op het moment dat de kandidaat klaar is en er een goede internetverbinding is. Echter, het is via een iPad niet goed mogelijk beveiligd te toetsen. Een kandidaat kan altijd tijdens de toets even wat in Google opvragen.
  Summatief via iPad: nee
 • Summatief toetsen via een netwerk zou moeten kunnen, mits er een goede netwerk- en internetverbinding ligt. Instellingen die nog met Windows XP of Vista werken, hebben vrijwel altijd ook relatief trage pc’s, met weinig grafisch en intern geheugen. Er zijn ook instellingen die Windows 7 draaien op pc’s waar voorheen Vista op draaide. In al die gevallen raden wij af summatief te toetsen via een online verbinding. Zorg in ieder geval dat de browser geheel up-to-date is en dat er altijd een tweede browser beschikbaar is (dus bijvoorbeeld Chrome of Firefox naast IE9). Bij een modern netwerk, met relatief goede nieuwe pc’s met daarop Windows 7 of 8, mag er in principe geen probleem zijn. Afhankelijkheid van het internet blijft dan wel bestaan en daar heeft Quayn geen invloed op. Via de QuaynBrowser kan beveiligd worden afgenomen. Afhankelijkheid van de browser kan ondervangen worden, door er meerdere beschikbaar te stellen. De huidige problemen rond Silverlight in IE10 laten zien, dat zelfs de keuze voor één partij (in dit geval Microsoft) niet hoeft te betekenen dat één en ander gaat werken. Dit probleem doet zich inmiddels al bijna een jaar voor. Er zijn vergelijkbare problemen geweest rond Java en Flash (onder meer onder Chrome). HTML5 is nog geen uitgekristalliseerde standaard en wordt niet door alle browsers gelijkelijk geïnterpreteerd.
  Summatief via netwerk: eerst uitgebreid en grootschalig (minimaal 30-60 cursisten tegelijk in dezelfde toets) testen en dan een besluit nemen.

4inbalans

[ de verantwoordelijkheid voor een goede infrastructuur ligt bij de instelling. Bron: 4 in balans van Kennisnet ]

OPLOSSINGEN

 • [1] Zorg in alle gevallen voor een papieren uitdraai van een toets, mocht internet of het netwerk eruit liggen in de instelling. Nadeel hierbij is, dat het gebruik van itemtypes dan beter beperkt kan blijven tot een aantal. Bij belangrijke toetsen, tentamens en examens, kan dan altijd nog op papier een toets worden afgenomen. Mogelijk itemtypes die geschikt zijn voor papier: meerkeuze, matching, gatentekst, combobox, woord, getal, essay, open, ordening. Afbeeldingen worden mee afgedrukt bij elke vraag. Afdrukken vanuit Quayn is mogelijk via WinToets 4, vanaf versie 4.0.232 [zomer 2013].
 • [2] Download vanuit Quayn een project als SCORM-pakket en lees die in in WinToets 4 EXPERT of SUITE (dus niet: PRO). Neem daarna deze toets af via WTAfname in een netwerkomgeving. Dit kan volledig beveiligd via de ingebouwde secure afname-instelling. Alle gebruik wordt automatisch vastgelegd in een gebruikerslog. Via WTMonitor kan het proces real-time vanaf een docentenpc worden gevolgd. WinToets is gratis vanaf 1000 gebruikers per locatie. > 900 instellingen hebben al een licentie op deze uitgebreidere versie van WinToets 4.
 • [3] We zijn aan het experimenteren met mogelijkheden online toetsen offline af te nemen, zodat tijdens het toetsproces er geen internetverbinding nodig is. Mochten huidige klanten problemen hebben met afnames via Quayn, dan betreft het bijna altijd zaken als internetverbinding, -snelheid en de afhankelijkheid van de browser binnen de eigen instelling. Door internet in het toetsproces uit te schakelen en monitoring te bieden via QuaynMonitor (inclusief opslag van logs), zou summatief toetsen binnen een goed netwerk met grote groepen mogelijk moeten zijn. Er zitten nog wel wat haken en ogen aan deze oplossing, die wij de komende maanden allemaal gaan bekijken en gaan oplossen. Quayn-klanten die hierbij mee willen denken, kunnen zich bij ons melden.

Wij werken er de komende jaren aan, WinToets en Quayn verder in elkaar te laten overvloeien, zodat voor elke situatie de meest geschikte vorm van toetsing mogelijk blijft. Quayn draait ook steeds meer als technische oplossingen binnen portals van grote uitgeverijen en distributiepartijen. Tot op heden gaat het in 100% van deze gevallen om formatieve inzet van toetsen en leren via online werkboeken en adaptieve leervormen. Het thuis kunnen oefenen en leren, is de grote kracht van online pakketten als Quayn. Het is niet voor niets dat een begrip als ‘flipping the classroom’ overal wordt gehoord en dat RTTI zo’n succes is. Voor het binnen de instelling massaal kunnen afnemen van toetsen voor een cijfer, zal per instelling een andere oplossing de meest ideale zijn. Dergelijke besluiten moeten deel uitmaken van het leermiddelen- en toetsbeleid van een instelling.

Mogelijke vragen hierbij kunt u achterlaten via helpdesk[at]drp[punt]nl

quayn_html5_sleepvraag

[ elke afname binnen de iPad App vindt offline plaats, nadat de gehele toets is gedownload ]

Serie ‘summerschool’ bij DRP: mooie mogelijkheden in beeld gebracht

Vele tienduizenden docenten gebruiken onze producten WinToets en Quayn voor het maken en afnemen van hun digitale toetsen. Deze zomer hebben we in ons DRP-weblog een paar praktische mogelijkheden met deze programma’s geschetst. Tot op heden verschenen onderstaande artikelen:
Door: Allard Bijlsma

Klik een artikel aan als u hierover meer wilt lezen.

Nu verkrijgbaar: gratis itembanken met > 170.000 items voor Quayn-gebruikers

Binnen De Rode Planeet hebben we de afgelopen tien jaar […] hard gewerkt aan de opbouw van voorbeelditembanken bij diverse vakken.

Al deze itembanken hebben wij nu in Quayn geplaatst en die zijn vanaf nu gratis toegankelijk voor elke instelling die een licentie op Quayn afneemt of heeft van minimaal 1000 gebruikers [#]. De meeste itembanken zijn nooit eerder verspreid. We denken hiermee de grootste itembank ter wereld te kunnen aanbieden. Exclusief voor onze gebruikers van Quayn.
Door: Allard Bijlsma en Miriam van der Velde

Dit artikel is gepubliceerd in ons DRP-weblog. [ naar het artikel ]

Nieuw: WinToetsen direct uploaden naar Quayn

Tot voor kort moest je eerst een export maken in WinToets en de zip die zo ontstond, uploaden naar Quayn. Dat kan vanaf nu direct. De oude uploadmethode blijft wel bestaan, en is vooral handig bij batch-uploads (grote aantallen zip’s).
Door: Allard Bijlsma en Peter Hartman

Door deze nieuwe optie in WTMaak is het nog eenvoudiger om in WinToets te ontwikkelen en daarna online in Quayn op te slaan. Sinds WinToets versie 4.0.232 van deze maand, is hiervoor een online opslagoptie aanwezig in de versie EXPERT en SUITE. Na het kiezen van deze optie wordt eerst een package aangemaakt. Deze package wijkt af van de bekende Flash- en SCORM-packakages, doordat alleen de toets en de bronnen mee gaan. Daarna kan ingelogd worden in Quayn en aangegeven worden in welke map dit project moet komen. Die wordt daarna direct geupload en uitgepakt in die map. Voorlopig hebben we dit geschikt gemaakt voor het uploaden van projecten en nog niet voor itembanken. Uiteraard kunt u ook nog steeds eerst een reeks Quayn-packages aanmaken en die in één keer uploaden. Wilt u heel veel uploaden, dan gaat dit laatste sneller. Voordeel van de nieuwe export is dan nog steeds, dat de packages nu fors kleiner zijn en dus sneller te uploaden.

Quayn is de cloudopvolger van WinToets, maar in onze optiek zeker niet in alle gevallen de vervanger. Veel zaken rond ict gaan offline nu eenmaal veel sneller dan online. De komende jaren zullen we WinToets daarom naadloos gaan aansluiten op alle mogelijkheden van Quayn. Zo gaan we de mogelijkheden toetsen te genereren verder uitbreiden, hebben we recentelijk de batchverwerkingsmogelijkheden in WTAdmin uitgebreid, is er nu de scure ‘QuaynBrowser’ en QuaynMonitor, kennen we een nieuwe batchcontrole-optie en al veel meer waar beide pakketten nu al in bèta van profiteren. Eén en ander zal uitgebreid zichtbaar zijn in de komende WinToets 4.1, dit najaar. Daarin komt ook het nieuwe WTConverter voor het omzetten van toetsen vanuit Excel-sjablonen naar Quayn-packages, QTI-NL-packages en veel meer uitvoertypen.

WinToets 4.0 SUITE (de meest uitgebreide versie) is gratis vanaf een licentie van 1000 Quayn-gebruikers per locatie. Bij lagere aantallen geldt een gereduceerd licentiebedrag voor WinToets. Eén en ander is ook afhankelijk van of nu de versie PRO, EXPERT of SUITE heeft.

>> Overzicht van instellingen met WinToets 4
>> Formulier om een vraag bij ons hierover te stellen

quaynupload_600

[ optie in WTMaak om op te gaan slaap in de juiste itembank in Quayn ]

Nieuw: Quayn itembanken afdrukken naar papier

Quayn heeft nog geen eigen printoptie, voor het afdrukken naar papier. Dat kan sinds kort via ons pakket WinToets 4, vanaf versie 4.0.232.
Door: Allard Bijlsma en Peter Hartman

WinToets heeft een zeer uitgebreide afdrukwizard. Hierin kan onder meer worden geregeld:

 • Wat moet worden afgedrukt.
 • De vormgeving van deze afdruk.
 • Of open en gesloten vragen geclusterd moeten worden afgedrukt.
 • Of punten per vraag zichtbaar moeten worden of niet.
 • Of antwoordmodellen en metadata mee afgedrukt moet worden (voor toetsconstructeurs). N.B. Dit kan sinds kort ook rechtstreeks vanuit Quayn via de optie Itembanken | Redactie-export.
 • Diverse zaken voor de student: start- en slottekst, wel/niet naamvakken mee afdrukken, en veel meer.

Iedere instelling die Quayn én WinToets bezit kan vanaf nu rechtstreeks binnen ons pakket WinToets vanuit Quayn afdrukken. In Quayn klikt u daarvoor op de afdrukknop. Er wordt een package met beeldmateriaal aangemaakt, die wordt naar de pc gestuurd, WTMaak start automatisch, die importeert het project en strart direct de afdrukwizard. Dit alles in een fractie van een paar seconden. Met een simpele klik op OK kan daarna afgedrukt worden naar de eigen tekstverwerker (meestal Word) of de wizard kan worden doorlopen voor de tientallen instellingen. Benodigd is het koppelen van de extensie TSTp aan de file wtmaak40.exe. Dit gebeurt automatisch bij de installatie van WinToets 4.0.232 of hoger. U kunt dit ook zelf handmatig instellen in het Configuratiescherm van Windows, dat via de extensie TSTp wtmaak40.exe moet starten.

Elke instelling met een licentie van minimaal 1000 gebruikers in Quayn, kan gratis gebruik maken van WinToets. Voor alle andere gebruikers geldt een gereduceerd tarief. Meer dan 1200 onderwijsinstellingen hebben al een licentie op WinToets 4 lopen. Wilt u weten of uw instelling WinToets heeft [ klik dan hier ].

Op termijn zullen we gaan zien of een afdrukoptie ook in Quayn op zijn plek is. Voorlopig kunnen gebruikers van deze uitgebreide mogelijkheden al gebruik maken. WinToets draait op elke Windows pc.

quayn_afdrukken_knop

[ afdrukknop onder Itembanken | Selecteren en Arrangeren | in Quayn ]

quayn_afdrukken_via_wintoets_600

[ WinToets is volautomatisch gestart, heeft het project ingelezen en toont het eerste wizardscherm, voor het opgeven van instellingen in WTMaak. Geen instellingen nodig? Klik op Ok en de toets wordt direct omgezet naar drie Word-documenten ]