Workbooks4 – Biologie kennisbanken in Quayn

Onze klanten vragen vaak waar ze toetsen en itembanken kunnen vinden om direct te gebruiken in Quayn. Eerder hebben we al aandacht besteed aan de NVON itembank voor biologie en de itembanken van de Uitgeversgroep. Binnenkort kijken we naar de Quayn-eindtoetsen van uitgeverij Malmberg en deze keer aandacht voor de digitale werkboeken van Workbooks4.
Door: Marcel Giezenaar [gastredacteur]

Docenten stellen eigen digitale modules samen
Sinds een aantal jaren levert de educatieve uitgeverij Workbooks4-Biologie met succes generieke biologiewerkboeken aan het voortgezet onderwijs. Deze werkboeken met practica passen bij alle gangbare biologiemethodes maar zijn tot de helft goedkoper.

Uitgever en docent biologie Willy Stein: ‘Sinds een paar jaar hebben we daar ook een digitale versie aan toegevoegd. Daarbij maken we gebruik van Quayn, omdat wij ons willen richten op de content en niet op de techniek.

Kennisbank
Naast de kant-en-klare biologiemodules voor onder meer Biologie voor Jou en Nectar is Workbooks4-Biologie dit jaar gestart met het beschikbaar stellen van de kennisbanken (itembanken) waarmee docenten zelf modules (projecten) kunnen arrangeren.

Willy Stein: ‘De kracht van onze aanpak is dat wij per school maatwerk kunnen leveren. Daar is behoefte aan want daarom ben ik zelf jaren geleden ook begonnen met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal, waar Workbooks4-Biologie uit voort is gekomen.

Door een aantal technische toevoegingen van De Rode Planeet aan het Quayn-toetsplatform kunnen we nu de gekozen strategie verder invullen en weer een stap zetten in de juiste richting: de docent aan het stuurwiel.’

Best of both worlds
Docenten en scholen willen graag maximale vrijheid en flexibiliteit bij het inrichten van lesmateriaal voor individuele leerlingen en groepen. Het liefst met gepersonaliseerde leerroutes. Dat vereist niet alleen de nodige inspanning (en dus kosten in techniek, support en content) van uitgevers, het doet ook een groot beroep op de docenten en scholen.

Workbooks4-Biologie vult het gat tussen de ‘starre methodes’ en ‘eigen content van scholen’ op een slimme manier in met een modulaire aanpak waarbij gebruikgemaakt wordt van het Quayn toetsplatform:

  • Stap 1 Kant-en-klare digitale biologiemodules (projecten). Klaar voor gebruik zonder intensieve training voor docenten. Binnen een week kan de school aan de slag.
  • Stap 2 De docent krijgt toegang tot de kennisbanken (itembanken) van Workbooks4 – biologie. Hiermee kan de docent aanvullend op de projecten van Workbooks4-Biologie eigen projecten arrangeren, gebruikmakend van de meer dan 2.500 biologie items in de WB4 kennisbanken.
  • Stap 3 Eigen content (laten) maken en als modules (projecten) toevoegen aan het pakket dat Workbooks4-Biologie

Willy Stein: ‘Dat laatste, eigen content ontwikkelen en beheren, is voor veel scholen nog een stap te ver. Je neemt tenslotte als school verantwoordelijkheid op je schouders die je nu niet hebt. Denk aan auteursrecht. Beheer en onderhoud van de digitale content. Is de content eigendom van de school of de docent?

Met deze modulaire aanpak kunnen scholen weloverwogen keuzes maken en zelf bepalen wat ze wel en niet willen. Naar wens en behoefte helpt Workbooks4-Biologie bij het samenstellen van de maatwerkmodules voor de scholen.

Met Stap 2, het arrangeren van kant-en-klare items, hebben we een pilot gedaan met één van onze scholen. De docenten maken daarbij gebruik van de kant-en-klare modules (projecten) die Workbooks4-Biologie op het Quayn platform heeft geplaatst.

Daarnaast hebben docenten op basis van ‘rollen en rechten’ toegang tot de Workbooks4-Biologie Kennisbanken voor de niveaus KGT en THV om zelf items te kunnen arrangeren en converteren naar projecten.

Willy Stein: ‘Stap-voor-stap kan een school op deze manier gecontroleerd groeien naar steeds meer maatwerk en flexibiliteit. Het was voor ons als uitgever ook even wennen om de deur van de kluis met ons kapitaal (content) open te zetten voor klanten. Maar uiteindelijk werken de traditionele businessmodellen van uitgeverijen niet meer.
Daarom hebben we bij Workbooks4-Biologie ook onze hele prijsstrategie aangepast aan de nieuwe realiteit.

thumbnail-video-demo-1

Prijsmodel
Met ingang van het nieuwe schooljaar werkt Workbooks4-Biologie met een prijsmodel waarbij voor gebruik van de content een vaste prijs per leerling, per jaar berekend wordt. Ongeacht of die content in gedrukte of digitale vorm gebruikt wordt. Aanvullend worden alleen de werkelijke kosten voor drukken of het gebruik van het Quayn platform in rekening gebracht.

Met name voor scholen die al gebruikmaken van het Quayn platform valt dit nieuwe prijsmodel gunstig uit. Zijn betalen immers geen extra kosten voor techniek meer.

Leerwerkboeken
Nieuw bij Workbooks4-Biologie voor het komende schooljaar zijn ook gecombineerde leerwerkboeken voor het VMBO BK. Naast de gedrukte versies, naar keuze in kleur of zwart-wit, wordt dit leerwerkboek ook als digitaal leerwerkboek op Quayn aangeboden.

Het leerwerkboek VMBO 1BK bestaat uit 6 modules met elk 8 tot 9 paragrafen. Elke paragraaf is opgebouwd uit infoschermen met leerstof en gesloten en open vragen die zich zelf nakijken. Daarnaast bevat elke paragraaf één of meerdere practica.

Links naar demo’s en uitgebreide info:

image-issuu-demo-bk-boek

Update koppeling Quayn met Magister 5.7.9

Vandaag is de nieuwe Magister 5.7.9 van Schoolmaster te Leeuwarden live gegaan. Door een parallel vanuit DRP uitgevoerde update van Quayn vandaag, zijn er weer een aantal verbeteringen beschikbaar gekomen.
Door: Nick Hollegien

Een aantal zaken werkt sinds de update wat anders. Door de helpdesk van Schoolmaster is hiervoor een document opgesteld dat u [ hier ] kunt downloaden. Gebruikers van de koppeling lezen hierin wat er vanaf nu anders werkt binnen Magister en hoe het arrangeren, inplannen en het terugzien van resultaten nu verloopt.

update_18012017

 

Ontwikkeling van de nieuwe vmbo-examens in Quayn

De Rode Planeet is recentelijk een samenwerking gestart met de stichting Platforms VMBO. Vele tientallen auteurs zijn dit jaar in Quayn aan de slag gegaan om nieuwe examens te ontwikkelen, voor de circa 175 vakken van het vernieuwde vmbo.
Door: Allard Bijlsma

Binnen de samenwerking leveren wij het programma Quayn, maar hebben we ook enkele nieuwe mogelijkheden voor auteurs ingebouwd. Zo kan nu elke toetsvraag op meerdere velden binnen het Onderwijs Begrippen Kader (OBK) tegelijk gemetadateerd worden. Ook is het nu mogelijk een eigen, flexibel in te richten, metadatastructuur op te zetten en te gebruiken. DRP levert verder trainingen en cursusboeken en zal de auteurs begeleiden bij hun werk binnen Quayn.

De stichting leest via onze api alle ontwikkelde examens uit en maakt daar voor de scholen straks ook een papieren variant van, vanaf najaar 2017 te gebruiken bij de afnames nieuwe stijl. Scholen kunnen voor een deel nog zelf bepalen wanneer ze met de examens-nieuw-stijl starten. Voor de vernieuwing is enkele jaren uitgetrokken.

Scholen kunnen straks ook inloggen in het platform, examens op maat samenstellen en die laten toevoegen aan hun eigen Quayn-account. De examens kunnen daarna zelf worden ingepland en afgenomen worden vanuit de eigen Quayn-omgeving. Alle cijfers en analyses komen alleen in de schoolomgeving binnen. Scholen die werken met de koppeling magister-Quayn, kunnen deze examens vanuit Magister inplannen en afnemen. Bedoeling is dat alle examens vanaf najaar 2017 beschikbaar zullen zijn voor alle vakken binnen Economie, Zorg en Techniek.
Wij raden scholen aan docenten tijdig een training Quayn te geven, ruim voordat ze daadwerkelijk de examens gaan afnemen. Zie hiervoor ons [ trainingsaanbod ].

>> Naar website Stichting Platforms vmbo [SPV]
>> Naar informatie bij de vernieuwing van het vmbo 

vmbo_vernieuwing

 

Log gemakkelijk in op Quayn met behulp van Entree

Entree is een dienst van de stichting Kennisnet, die het mogelijk maakt via een eenmalige inlog in een applicatie, daar vanuit zonder opnieuw te hoeven inloggen, een andere applicatie te kunnen binnen gaan. Quayn voldoet aan deze afspraak. In dit artikel tonen we u wat er mogelijk is.
Door: Nick Hollegien

Wanneer een school (voor voortgezet onderwijs of mbo) aangesloten is bij de Kennisnet Federatie, hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van een zogenaamde Entree koppeling. U heeft vervolgens geen aparte inlog meer nodig om in te loggen in Quayn.

“Snel en eenvoudig digitale leermiddelen en educatieve diensten in de klas gebruiken: dat kan met Entree Federatie. Entree Federatie geeft scholen en leraren in het po, vo en mbo directe toegang tot veel interessant online lesmateriaal. Entree Federatie is een toegangsdienst van Kennisnet, ontwikkeld voor scholen en aanbieders van educatief lesmateriaal.”

“Met Entree Federatie geven scholen hun leraren en leerlingen snel en gemakkelijk toegang tot een groot aanbod aan digitale leermaterialen en educatieve diensten voor in de klas. Het gebruik van Entree Federatie is gratis. Ook de privacy van leerlingen is goed geregeld. Via Entree Federatie heb je toegang tot een groot aanbod van digitale lesmethodes en educatieve content van bijna 100 aanbieders.” (bron: https://www.kennisnet.nl/entree-federatie/)

Wanneer u gebruik maakt van ons Online toetsprogramma Quayn, is het mogelijk om uw Entree account te gebruiken om eenvoudig in Quayn in te loggen.

De Entree koppeling is in gebruik te nemen in drie eenvoudige stappen.

Stap 1: U kunt bij ons aangeven dat u gebruik wilt maken van de Entree koppeling. Wij richten uw Quayn omgeving vervolgens in om deze gereed te maken voor de Entree koppeling.

Stap 2: Daarnaast hoeft u alleen het formulier “ARP Verzoek uitbreiding attributen” in te vullen om de Entree koppeling in werking te kunnen brengen (klik hier om het algemene formulier te downloaden).

Stap 3: In overleg met u activeren we vervolgens de Entree koppeling en komt u met behulp van uw Entree account direct in Quayn, zonder opnieuw in Quayn in te hoeven loggen.

U kunt bij ons de Entree koppeling aanvragen door een mail te sturen naar helpdesk@drp.nl. Het ARP Verzoek uitbreiding attributen formulier krijgt u vervolgens van ons toegestuurd, welke u moet invullen en bij Kennisnet moet indienen.

entree_inlog

Formule editor voor Quayn

Steeds meer gebruikers willen formules kunnen invoeren op basis van MathML, een scriptingtaal. Zo’n editor is nu beschikbaar voor alle gebruikers van Quayn.
Door: Allard Bijlsma en Paul Swennenhuis

Formule toevoegen
Voor docenten van vakken als wiskunde en scheikunde is de formule editor gebouwd. Hiermee kunnen eenvoudig formules aan vragen en antwoorden toegevoegd worden.

formuleQuayn
[ een formule wordt ingevoerd vanuit de editor ]

Hoe werkt de editor? 
We hebben een contract afgesloten met het bedrijf WIRIS voor het gebruik van hun editor in onze vraageditor en in de cursistenplayer. Elke denkbare formule kan daarna worden ingevoerd, waarna die direct grafisch wordt getoond in een tekstvak. Door simpelweg te klikken op een formule, wordt direct de editor gestart en kan ook een bestaande formule worden aangepast.

Noot: Cursisten kunnen nog geen formule aan het antwoord toevoegen wanneer u gebruikt maakt van de HTML editor die standaard is ingesteld. Hier wordt aan gewerkt.

>> Meer over de formule-editor van WIRIS

Brite, de wifidokter

Quayn kan niet optimaal functioneren wanneer er geen stabiel internet is. Tijdens een bijeenkomst waar de Rode Planeet aanwezig was, stond een bedrijf  dat gespecialiseerd is in wifi. Dit bedrijf heet Brite en biedt u een heel compleet pakket aan diensten aan. Onder andere hebben ze een jaarlijkse APK, want wist u dat een kast verplaatsen al invloed kan hebben op het wifi-signaal?
Door: Marijke Römer

Brite, de wifidokter

Brite is een bedrijf dat zich bezighoudt met alles rondom wifi, speciaal voor scholen. Scholen hebben namelijk andere behoeftes dan bedrijven en huishoudens (denk aan bijvoorbeeld met meerdere klassen toetsen willen afnemen op hetzelfde tijdstip).

Radiogolven

Met bandbreedte alleen heeft u nog geen garantie op goed internet, zo vertelden de mensen van Brite mij. Wifi gaat via radiogolven. Wanneer deze gehinderd worden door obstakels zoals kasten en draadramen,  kan het internet in de klas hier hinder van ondervinden.

Service en APK

Het internet is zo snel als de zwakste schakel. Brite bedrijf gaat bij u op locatie kijken hoe het internet aangelegd is of kan worden zodat iedereen er ook tegelijkertijd probleemloos gebruik van kan maken. Daarnaast bieden ze allerlei services aan rondom wifi: ze gaan kijken naar de obstakels en mogelijkheden op uw locatie, geven advies over de aanschaf van apparaten, hebben een jaarlijkse APK, enzovoorts.

brite
[ Brite, de wifidokter ]

Meer weten: www.brite.nl

Noot: er zijn natuurlijk veel meer bedrijven die u kunnen helpen bij het optimaliseren van  de wifi in uw instelling. Vraag ernaar bij instellingen die weinig problemen ondervinden en u vindt vast nog andere heel goede bedrijven.

18 november | Quayn op Eduarte klantendag in Amsterdam

Educus is de uitgever van het mbo- leer- en admininistratiepakket Eduarte. Wij zijn met hen in gesprek om te kijken of en zo ja hoe we Quayn aan dit pakket zouden kunnen koppelen. Wij zullen daarom op de klantendag in de Amsterdam Arena aanwezig zijn en Quayn kort aan de deelnemers presenteren. Educus maakt sinds dit jaar deel uit van de Iddink-groep uit Ede.
Door: Allard Bijlsma

Tijdens deze dag biedt Educus u een aantal interessante sessies aan over nieuwe ontwikkelingen rondom EduArte en ict in het onderwijs. In één van deze sessies zal ook Quayn aan bod komen. Gedurende de dag is er ruim de gelegenheid om bij te praten met collega’s van andere mbo-instellingen en medewerkers van Educus (uitgever) en Topicus (bouwpartij).

Quayn is al gekoppeld aan andere leersystemen in het voortgezet onderwijs, zoals Magister, 24boost  en Toetspunt, maar ook aan Prepzone voor het hoger onderwijs. Via Eduarte willen we de mogelijkheden van Quayn ook in het mbo naadloos gaan laten aansluiten bij het leerproces. Veel mbo-instellingen gebruiken al Quayn en we willen hen graag op termijn een koppeling gaan aanbieden met Eduarte. Tijdens de sessie kunnen instellingen aangegeven waar hun wensen op dit vlak liggen.

De klantendag vindt plaats op: woensdag 18 november, van 9.00 – 15.30 uur.
Locatie: Amsterdam Arena te Amsterdam Zuidoost.

>> Meer over de klantendag
>> Aanmelden voor de klantendag
>> Meer over Educus | over Eduarte

eduarte_01

[ u bent van harte welkom bij deze parallelsessie, die om 11.30 uur zal starten ]

eduarte_02

[ Eduarte is een product van Educus uit Ede (voorheen: Wageningen) ]