Nieuw: direct te kiezen metadatalijsten bij bekende lesboeken

Gebruikers van WinToets kennen deze mogelijkheid al en we hebben dat nu ook in Quayn ingebouwd: vanuit het programma te kiezen metadatalijsten bij circa 1500 veel gebruikte lesboeken in het voortgezet onderwijs.
Door: Allard Bijlsma

Als gebruiker van Quayn gebruik je vaak toetsen van uitgeverijen, misschien ook de oefenvragen vanuit Quayn CONTENT, maar daarnaast wil je vaak ook zelf toetsen ontwikkelen. Daarbij is het maken van de vragen niet echt veel werk, maar wel het metadateren van al deze vragen. Vaak zal je de naam van het boek, de editie, hoofdstuk of paragraaf willen koppelen of soms de leerdoelen uit het OnderwijsBegrippenkader, maar misschien ook nog cognitieve indelingen zoals Bloom, OBIT of RTTI.

Zowel ons programma WinToets als ook Quayn, kan omgaan met een keuzelijst per metadataveld. Zo’n lijst maak je zelf in Excel en zet je daarna om naar XML en die wijs je weer aan in het programma. Dat maakt daarna dat het hierboven beschreven werk afneemt, maar dan vragen we weer om andere vaardigheden. Wij hebben voor onze gebruikers dit werk nu helemaal uit handen genomen.

Jaren terug zijn we al begonnen de hoofdstukkenstructuren van alle lesboeken in het voortgezet onderwijs als metadata in een Excel-sheet te zetten. Via onze WTConverter (onderdeel van Quayn PLUS, SUITE en CONTENT) maken we daar een XML van en die plaatsen we online. Klinkt ingewikkeld, maar u hoeft eigenlijk vanaf nu niets meer zelf te doen. Vanaf nu kunt u in Quayn gewoon het juiste vak, methode en editie kiezen en daarna direct uw vragen gaan metadateren.

Dat werkt als volgt:

 • Maak in Quayn een nieuwe itembank aan of open een bestaande.
 • Klik op de tab ‘Eigenschappen’ en kies daar bij ‘Instellingen voor metadata’ voor Kiezen.
 • Kies het juiste vak, daarbinnen de juiste stroom en daarbinnen de juiste editie. Klik op de naam van de gewenste metadatalijst en daarna op ‘Opslaan’ in het pop-upvenster.
 • Klik op de knop ‘Wijzigen‘ onder ‘Instellingen voor metadata’ .
 • Geef onder ‘Verplichte metadata’ aan welke velden straks verplicht gekozen moeten worden als een vraag wordt gemetadateerd.
 • Geef onder ‘Weergave instellingen’ aan welke velden u straks als kolommen wilt terugzien in het Itembankoverzicht.
 • Sluit de keuze af via de knop Opslaan (links boven).

quayn_keuzelijst

Wij hebben de volgende velden al voor u gevuld:

 • Boek, Editie, Hoofdstuk, Paragraaf (genest)
 • Onderwerp, Subonderwerp (OnderwijsBegrippenkader)
 • Vaardigheid, Subvaardigheid (keuze tussen Bloom, Obit en RTTI)
 • Periode (voor als een vraag alleen in een deel van een studiejaar gekozen mag worden)
 • VrijVeld1 (= onderwijsniveau)
 • VrijVeld2 (= leerjaar)
 • Niveau (0-9, voor adaptief toetsen)

Invoeren van metadata:

 • Ga een nieuw item maken of open een al eerder gemaakt item.
 • Klik in de Editor op de tab ‘Metadata’.
 • Klik steeds achter de juiste regels op een groene [+].
 • Kies uit de aangeboden lijst de juiste optie.
 • Sla steeds elke vraag op, die daarmee is voorzien van metadata.

Waar komt de metadata terug:

 • U kunt op metadata nu een toets uitfilteren/arrangeren op elk van deze velden en op meerdere velden tegelijk.
 • Na een toets krijgt zowel de leerling als uzelf per metadataveld automatisch analyses te zien.

quayn_rtti2
[ voorbeeld van een RTTI-analyse na afloop ]

Ontbreekt uw methode of lesboek in de lijst?
Als wij van u een kopie of foto’s krijgen van het colofon + de inhoudsgave van het boek, voegen wij deze methode kosteloos toe aan de totaallijst. Op deze manier willen we gaan toewerken naar lijsten bij enkele duizenden veel gebruikte leerboeken.

U kunt uw materiaal hiervoor sturen naar helpdesk[at]drp.nl [Nick]

Nieuw in Quayn: monitoring gebruik

In de update van 4 oktober zijn een reeks nieuwe mogelijkheden voor gebruikers beschikbaar gekomen. In dit artikel aandacht voor de nieuwe Monitor-mogelijkheid onder Beheer.
Door: Allard Bijlsma

De hier beschreven optie is alleen toegankelijk voor wie de rol Beheerder heeft in Quayn. Onder het menu Beheer hebben we de optie Monitor aangebracht. Deze optie was al in de zomer klaar, maar hebben we nu pas opengezet. Reden hiervoor is dat we ook pas zijn gaan meten sinds dat moment en na drie maanden is er nu wel iets te zien en drie maanden terug eigenlijk nog niets. Als we straks een jaar verder zijn, zal elke klant mooie overzichten in de tijd gaan zien.

quayn_beheermonitor

Hier kan een beheerder een aantal zaken in de gaten houden:

 • GEBRUIKERS.
  Via een lijngrafiek is het verloop van het aantal gebruikers binnen het eigen account te volgen. Op basis hiervan kan nu ook zelf gekeken worden of het aantal gebruikers het binnen de licentieovereenkomst vastgelegde aantal wel of niet overschrijdt.
  Wij sturen beheerders hierover altijd een e-mail als dat gebeurt, waarin we dan vragen of de licentie moet worden uitgebreid of dat men zelf gaat opschonen.
 • AFNAMES.
  Hier kan gezien worden hoeveel toetsen daadwerkelijk per maand zijn afgenomen binnen het eigen account. Hierop kan intern worden geanticipeerd. Als blijkt dat het gebruik van digitaal (formatief) toetsen afneemt, kan op een (team/vak)vergadering daar weer eens op worden gewezen. In scholen die met Quayn CONTENT werken, geeft dit tevens een goed idee over het totaal aantal toetsen, omdat de meeste formatieve afnames door de leerlingen thuis zullen worden gedaan.

quayn_monitor

[ overzicht van het gebruik in mijn eigen demonstratie-account ]

 • BRONGEBRUIK
  Wij wijzen gebruikers er steeds vaker op dat het gebruik van eigen geluids- en videobronnen, direct in een toets, niet verstandig is. Het kost veel bandbreedte om dergelijke bestanden bijvoorbeeld via wifi binnen te krijgen. Haal je ze ‘streaming’ binnen, dan belast dat de internetverbinding veel minder. Video kun je beter in een eigen kanaal in iets als YouTube zetten en geluid in iets als Soundcloud. Beheerders kunnen gebruikers binnen de instelling hierop gaan wijzen.

qiaun_brongebruik

[ a-typische groei van het brongebruik in mijn demo-account. Normaal zie je een sterke groei in de loop van de tijd ]

 • STATISTIEKEN
  Allerlei gegevens over het actuele gebruik. Ook kan nu gezien worden hoeveel actieve gebruiker er op dat moment binnen het eigen account actief zijn. We hopen dat beheerders op basis hiervan vaker een schoonmaakactie zullen starten.

quayn_statistieken

[ weinig schokkende info vanuit  mijn demo-account. Normaal zie je al snel grote aantallen items en bronnen in een account ]

Blijven er vragen over, stuur dan een e-mail naar helpdesk@drp.nl [Nick ]

Update: Nieuwe Readspeaker-stemmen

In de update van 4 oktober zijn een reeks nieuwe mogelijkheden voor gebruikers beschikbaar gekomen. In dit artikel aandacht voor de nieuw toegevoegde stemmen voor gebruikers van ReadSpeaker.
Door: Allard Bijlsma

Dit artikel is relevant voor gebruikers van één van de volgende licentietypes: PLUS, SUITE of CONTENT. ReadSpeaker wordt niet meegeleverd binnen de licentievormen INSTAP en BASIC. Wilt u dat wel kunnen gebruiken, dan kunt u een update-offerte aanvragen via info[at]drp.nl

We hadden al stemmen voor Nederlands, Vlaams en Engels en we hebben nu een extra stem voor Nederlands toegevoegd en nu ook stemmen voor de talen Duits, Frans en Spaans. Hiermee kan Quayn nu de meest gegeven talen binnen het onderwijs voorlezen.

KIEZEN
Een stem kiest u bij het aanmaken van een arrangement of bij het inplannen van een project. U vindt de keuze-optie op het tabblad ‘Tijdens’ via de pull-down achter ‘Stem’.

quayn_nieuweplanning

Het voorlezen werkt alleen als u een vinkje zet bij ‘Voorlezen’. Moet het voorlezen automatisch starten als een vraag in beeld komt, zet dan ook een vinkje bij ‘Automatisch voorlezen’.

quayn_readspeaker

AFNAME
De Quayn Webplayer kiest zelf de juiste gekozen ‘speech-engine’ bij het voorlezen. Deze engine wordt op afstand geleverd door het Zweedse bedrijf ReadSpeaker. Quayn heeft een licentie met hen afgesloten voor het gebruik ervan. Let erop dat alle teksten met de gekozen stem worden voorgelezen, dus ook een mogelijke startzin in het Nederlands, ook al is Max als Duitse stem is gekozen.

quayn_voorlezennl

[ scholen die werken met Quayn CONTENT, hebben van vrijwel alle examens al direct een voorleesvariant, die direct kan worden ingepland ]

TIP
Het is ook mogelijk een leestekst te laten voorlezen. Gebruik dan altijd echte tekst en gebruik geen PDF of een afbeelding. Pas dit bij voorkeur toe in een Infoscherm of in een Grote Bron-vak bij een ander itemtype.

quayn_duitsleestekst[ ook leesteksten kunnen op deze manier worden voorgelezen. Hier: een Infoscherm Tekst ]

Vernieuwd in Quayn: selectie afgenomen project voor Analyse

In de update van 4 oktober hebben we onder meer een grote aanpassing doorgevoerd voor het kiezen van het project in de Analyse omgeving. In dit artikel laat ik een aantal erg handige nieuwe opties binnen Quayn zien. Hierbij hebben we gehoor gegeven aan een reeks van vragen van gebruikers.
Door: Nick Hollegien

In Quayn vóór de update toonden we alle projecten in Quayn in een pop-up venster om hierin de projectnaam te zoeken en te kiezen. Docenten die al enkele jaren met Quayn werkten, merkten dat door de jaren heen de lijst te groot werd en projecten met gelijknamige titels elkaar in de weg zaten.

Op jullie verzoek hebben we daarom het kiezen van het project gebruikersvriendelijker gemaakt. Het project kiezen gebeurt niet langer meer via het filter icoontje naast het gekozen project gaan, maar heeft nu zijn eigen tabblad gekregen: Project kiezen.

quayn_Analyse Project Kiezen

[ Het nieuwe tabblad, van waaruit een project te selecteren is ]

Het tabblad Project Kiezen is het eerste scherm dat je nu te zien krijgt als je op Projecten Analyseren klikt. Wanneer je het laatst afgenomen project wilt analyseren, kun je gelijk doorklikken naar Projectinfo; hier is niets aan veranderd. Quayn selecteert altijd het laatst afgenomen project voor je om gelijk te kunnen beginnen met de Analyse. Wil je echter naar een project toe dat eerder is afgenomen, dan geeft het tabblad Project Kiezen een duidelijk overzicht welke projecten er afgenomen zijn.

Standaard worden alle afgenomen projecten op afnamedatum gesorteerd, zodat de laatst afgenomen projecten altijd bovenaan te vinden zijn. Ter verduidelijking hebben we naast de projectnaam, ook de afnamedatum en de planningnaam toegevoegd aan het overzicht. Op die manier is het duidelijker om welke afname het precies ging.

Nagekeken – Ja of Nee
Quayn kijkt alle gesloten vragen automatisch na. Echter het itemtype Open | Open geeft de docent mogelijkheid open vragen aan leerlingen te stellen. Deze items worden echter niet automatisch nagekeken. In de Analyse onder Cursist Nakijken wordt deze leerling en het Open | Open itemtype, blauw gemarkeerd voor de docent. De docent ziet op dit tabblad dan direct welke leerling nog nagekeken moet worden en om welk item het gaat.

Onder Project Kiezen hebben we een nieuwe kolom Nagekeken toegevoegd. Deze kolom geeft aan of voor deze planning, alles wel of niet nagekeken is. Staat er onder Nagekeken nee, dan is er minstens nog één item Open | Open welke nog blauw gemarkeerd staat bij een leerling.

quayn_nakijken items blauw

[ Nog niet nagekeken items zijn goed te herkennen in de lijst ]

Filter mogelijkheden
Door de jaren heen kan een docent honderden projecten hebben afgenomen en dit kan de lijst erg lang en onoverzichtelijk maken. Daarom hebben we enkele nieuwe filters toegevoegd, die bij het zoeken moeten helpen. Bij elke kolom van Afnamedatum tot Vak kun je een trefwoord invullen, om specifiek je project te kunnen vinden. Maar daarnaast hebben we nog één belangrijke filter toegevoegd. Rechtsboven is een datum filter aanwezig. Deze filter laat alleen projecten zien tussen de weergegeven data. Standaard staat deze ingesteld op een jaar, zodat docenten alleen de projecten terugziet van het afgelopen jaar.

Docenten die al jaren gebruik maken van Quayn, zullen hun lijst hierdoor sterk uitgedund zien worden en niet langer meer alle projecten onder elkaar zien staan. Dit zorgt voor een verbeterd overzicht van afgenomen projecten waar het om gaat.

quayn_data filter

[ Nieuwe filtermogelijkheden ]

Een alternatief pad naar Analyse vanaf het Planningsoverzicht
Met het Kies Project tabblad hopen we dat docenten het overzicht beter kunnen behouden van de al afgenomen projecten. Docenten kunnen zo snel met het nakijken beginnen, zonder het project te hoeven zoeken. Als extra mogelijkheid hebben we een alternatieve mogelijkheid toegevoegd aan Quayn om resultaten snel in te kunnen zien. Deze nieuwe opties kun je vinden onder Project | Planningsoverzicht.

Vanuit dit tabblad hebben we het mogelijk gemaakt een afgenomen planning aan te vinken en rechtstreeks naar de Analyse | Projectinfo te navigeren. Wanneer je een specifieke planning aanvinkt, en op de knop Analyseren klikt, zal je direct verwezen worden naar Analyse | Projectinfo met als toegepaste filter; alleen voor deze specifieke planning.

quayn_Planningsoverzicht analyse

[  Extra knoppen voor het direct doorklikken naar de Analyses ]

Als laatste hebben we ook de knop Projectresultaten toegevoegd. Deze knop levert direct de projectresultaten op van deze specifieke planning, op de pagina Projectresultaten. Op deze manier kun je snel de specifieke Projectresultaten van deze planning in beeld krijgen en eventueel exporteren naar Excel.

Op deze manier hopen we aan jullie wens te voldoen, om het vinden van het te analyseren project zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Blijven er vragen over bij deze nieuwe opties: helpdesk[at]drp.nl [Nick]


De komende dagen verschijnen meer weblogs bij deze update, met uitgebreide informatie over:

 • Nieuw: voor gestructureerde metadatalijsten voor zo’n 1500 lesboeken in het voortgezet onderwijs.
 • Nieuw: Monitoring Quayn-gebruik voor Beheerder.
 • Nieuwe talen voor het voorlezen via ReadSpeaker.
 • Nieuw: gebruik maken van de Rekenvraag.

 

04/10 | Update Quayn v 1.6.4

Vandaag hebben we weer een grote update van Quayn uitgerold. In dit artikel laten we zien wat er zoals nieuw of aangepast is en de komende week schrijven we voor een aantal grote vernieuwingen een apart weblog.
Door: Nick Hollegien

NIEUW

 • Tabblad Project Kiezen in de Analyse-omgeving, om een verbeterd overzicht te kunnen bieden bij de keuze van het te analysen project.

quayn_kiesproject

 • Planningsoverzicht heeft 2 nieuwe knoppen, om naar de Projectresultaten en de Analyse-omgeving te navigeren.

quayn_planningsoverzicht

 • Onder Projectresultaten is het nu mogelijk resultaten definitief(!) te verwijderen.
 • Er zijn 3 nieuwe talen en 5 nieuwe stemmen aan ReadSpeaker toegevoegd. De nieuwe talen zijn: Duits, Frans en Spaans.

quayn_readspeaker

 • Onder Itembank Eigenschappen kun je nu een al voor gestructureerde metadatalijst kiezen om je items sneller te kunnen metadateren. We hebben bij circa 1500 lesboeken al een lijst opgebouwd met daarin: boek, editie, hoofdstuk, paragraaf, 3 soorten van cognitieve opbouw, periode, niveau en onderwerp/subonderwerp (OnderwijsBegrippenKader). Meer hierover in een komend weblog.

quayn_keuzelijst

 • Mogelijkheid om begrippenlijsten vanuit WinToets mee te importeren als Quayn Project. De begrippenlijst wordt nu automatisch gekoppeld aan het project.
 • Tabbladen van de nieuwe Beheer optie Monitor opengesteld voor beheerders. Deze tabbladen monitoren het gebruik op het eigen Quayn domein. Meer hierover in een komend weblog.

quayn_monitor

 • Mogelijkheid om projecten te kunnen beveiligen tegen downloaden. Deze optie is speciaal ontworpen voor commerciële uitgevers, die hun content willen beveiligen. Meer hierover in een komend weblog.

quayn_beveiliging

MAGISTER

 • Alle personeelsleden vanuit Magister krijgen nu automatisch de rol docent.

VERBETERD

 • Projectresultaten laden voor beheerders is verbeterd voor het tonen van Alle Projectresultaten.
 • Alfabetische volgorde van gebruikers verbeterd, wanneer gebruikers identieke achternamen hebben.

NIEUW IN WEBPLAYER

 • Nieuw itemtype: de Rekenvraag.
  Beschikbaar voor de Quayn licenties plus, suite en content.
 • Voor alle gebruikers van Quayn PLUS, SUITE en CONTENT, hebben we nu de al eerder gereed zijnde itemtypes: Verbeter, Dictee, Flashcard, Slider, Categoriseer en Woordkleuze beschikbaar gesteld.

OPGELOST IN WEBPLAYER

 • Commentaar venster kwam niet goed in beeld bij Internet Explorer.
 • Bij het invoeren van een grafiek in alle itemtypes met grote bron, wordt het invoerscherm correct getoond.

 

 

Inspirerende itemtypes voor het vak Nederlands

Inspirerende itemtypes is een serie artikelen waarin voor een aantal vakken getoond wordt hoe de verschillende vraagtypes gebruikt kunnen worden.
Vandaag in het zonnetje: Nederlands!
Door: Marijke Römer

Nederlands
Wat is Nederlands volgens Wikipedia:

Het Nederlands is een West-Germaanse taal en de moedertaal van de meeste inwoners van Nederland, België en Suriname. In de Europese Unie spreken ongeveer 23 miljoen mensen Nederlands als eerste taal, en een bijkomende vijf miljoen als tweede taal. Verder is het Nederlands ook een officiële taal van de Caraïbische (ei)landen Aruba, Curaçao en Sint-Maarten, terwijl er nog minderheden bestaan in Frankrijk, Duitsland en in mindere mate Indonesië, en nog ruim een half miljoen sprekers in de Verenigde Staten, Canada en Australië.

Bron: Wikipedia


Itemtypes
In principe zijn er veel itemtypes geschikt voor dit vak. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van hoe u ze kunt gebruiken:

Nederlands_Meerkeuze_Ontleden
[ Meerkeuzevraag voor zinsontleding. ]

Nederlands_Matching
[ Matchingvraag, waarbij de cursist de kolommen aan de rechterkant zo moet verslepen, dat ze achter de goede linkerkolom staan. ]

Nederlands_OpenWoord
[ Open woordvraag die automatisch kan worden nagekeken. ]

Nieuwe itemtypes
Er zijn ook <nieuwe itemtypes> beschikbaar in de licenties PLUS en hoger. Deze bieden ook veel mogelijkheden voor het vak Nederlands. Hieronder een paar voorbeelden.

Nederlands_Categoriseren
[ Categoriseervraag, waarbij in dit geval de woorden naar de juiste woordsoort moeten worden gesleept. ]

[ Woordkeuzevraag, waar de cursisten de goede categorie aan een woord moeten koppelen. ]

luistervraag_nederlands

[ Dicteevraag, waarbij de cursist moet opschrijven wat hij/zij hoort in het bijbehorende geluidsbestand. ]

Geïnspireerd?

 • Leer in ons <cursusboek> hoe u de vraagtypes aanmaakt en optimaal kunt inzetten.

Yes, de nieuwe itemtypes zijn er! Hier stellen we ze aan u voor:

We hebben een aantal nieuwe itemtypes voor u ontwikkeld! Eerder kondigden we ze al aan. Het gaat om de volgende vraagvormen: slidervraag, categoriseervraag, woordkeuzevraag, flashcardvraag, dicteevraag, verbetervraag en geluidsvraag. Hieronder ziet u wat deze itemtypes inhouden. Er komen nog artikelen per itemtype met daarbij een handleiding.
Door: Paul Swennenhuis en Marijke Römer

Nieuwe itemtypes
De nieuwe itemtypes worden automatisch beschikbaar voor iedereen die een PLUS-, SUITE- of CONTENT-licentie heeft. Heeft u ook Readspeaker al draaien, dan heeft u minimaal een PLUS-licentie en kunt u de nieuwe itemtypes dus binnenkort gebruiken. Hieronder ziet u een kort voorbeeld per nieuw itemtype.

Slidervraag

Met een slidervraag geeft een cursist antwoord op een vraag met een slider. De cursist stelt de positie van de slider in met de muis of met het toetsenbord.
De slidervraag is er in twee varianten:
– Numeriek
– Tekst

Biologie_slider
[ Slidervraag met numerieke waarden. ]

[ Slidervraag met tekstopties. ]

Categoriseervraag

De cursist sleept woorden of afbeeldingen op de juiste categorie met dit vraagtype.

Nederlands_Categoriseren
[ Categoriseren voor Nederlands. ]

Biologie_Categoriseren
[ Categoriseren voor Biologie met teksten en afbeeldingen door elkaar. ]

Woordkeuzevraag

De woordkeuzevraag is vergelijkbaar met de categoriseervraag, maar bij de woordkeuzevraag moeten de categorieën aangewezen worden en hoeft er niets gesleept te worden. Dit gaat dus een stuk sneller, maar het kan alleen met woorden in een bestaande tekst.

[ Woordkeuze waar de cursisten de goede categorie aan een woord kunnen koppelen voor Nederlands. ]

Frans_Woordkeuze
[ Woordkeuze voor Frans. ]

Flashcardvraag

Het itemtype ‘Flashcard’ is bedoeld als ‘drill’-oefening. Er komt een vraag in beeld en de cursist kan de kaart ‘omdraaien’ om het goede antwoord te zien. De cursist kan dus niet zelf antwoorden, maar alleen wisselen tussen de vraag en het antwoord. Het idee hierbij is dat de cursist het antwoord ‘in zijn/haar hoofd’ formuleert en dan verifieert of hij/zij het bij het goede eind had. Dit maakt een snelle wijze van oefenen mogelijk.

Biologie_Flashcard-bewegend
[ Flashcard waarmee leerstof op een nieuwe manier kan worden aangeboden. ]

Dicteevraag

Bij een dicteevraag moet de cursist opschrijven wat hij hoort in het bijbehorende geluidsbestand. Bij dit itemtype hoort dus een geluidsbestand (van derden, of door u zelf opgenomen) en de uitgeschreven tekst als antwoord.

Dictee
[ Dicteevraag. ]

Muziek_Dictee
[ De dicteevraag waar een audiobestand te horen is waarbij de cursist iets moet typen kan ook voor muziek gebruikt worden. ]

Verbetervraag

Bij het itemtype ‘Verbeteren’ krijgt een cursist een tekst aangeboden waarin syntaxis- en/of grammaticafouten staan. De cursist dient deze tekst te verbeteren. Daarbij kan hij/zij voortdurend de onbewerkte (foutieve) tekst raadplegen.

Verbeter.PNG
[ Verbetervraag waar de cursist de gegeven tekst correct moet herschrijven. ]

Duits_Verbeter
[ Verbetervraag voor Duits. ]

Geluidsvraag

Een ‘Geluidsvraag’ (meerkeuze of meermeerkeuze) werkt hetzelfde als een gewone meerkeuze of meermeerkeuzevraag, alleen is hier bij elke antwoordoptie een geluidsbestand aanwezig. De cursist kan de geluidsbestanden afspelen en op grond daarvan zijn keuze maken.

Muziek_Geluid
[ Geluidsvraag waar een antwoord een (zelf opgenomen) geluid is. ]

Meer informatie

Wilt u meedoen aan het bèta-programma en wilt u deze nieuwe itemtypes in de praktijk voor ons testen? We willen ook graag voor uw vak voorbeelden van praktisch gebruik zien. Stuur een mail naar Nick Hollegien via helpdesk [at]drp.nl. Hij zet de vraagtypes ‘aan’ in uw account, waarna u ze kunt gaan gebruiken. Het ligt in de bedoeling na een paar maanden de itemtypes standaard in elk account open te zetten.

Meer informatie over de licenties waarmee u toegang heeft tot deze vraagtypes vindt u <hier>.