Boekenweek voor jongeren

Het is van 21 tot en met 30 september weer Boekenweek voor jongeren!
Wist u dat we binnen onze CONTENT-licentie toetsen voor jeugdliteratuur aanbieden waarmee u kunt toetsen of de cursist het boek gelezen heeft?
Door: Marijke Römer en Wilma van Rijswijk

Boekenweek voor jongeren

De Boekenweek is een week waarin boeken en lezen centraal staan en waarvoor allerlei leuke activiteiten worden georganiseerd.
Klik <hier> voor meer informatie over de inhoud van de Boekenweek.

Oefentoetsen bij jeugdliteratuur binnen CONTENT

Niet alleen tijdens de Boekenweek, maar ook voor daarna hebben we voor u toetsen klaarstaan om te toetsen of de leerlingen de boeken ook daadwerkelijk gelezen hebben.
Binnen onze CONTENT-licentie hebben we bij meer dan 250 boeken voor de onderbouw kant-en-klare toetsen klaarstaan!
Wanneer u een CONTENT-licentie heeft kunt u bij de externe projecten deze toetsen vinden.

[ Een preview van het eerste scherm van een toets bij een boek. ]


[ Binnen de toets wordt getoetst of de cursist het boek gelezen en begrepen heeft. ]

[ Een greep uit de collectie van de toetsen bij de literatuur. ]

Meer informatie:

Leer via YouTube een start te maken met een eerste vraag

Een eerste vraag invoeren
In dit YouTubefilmpje wordt u op weg geholpen met het aanmaken van een itembank en daarbinnen een eerste vraag.

Bekijk <hier> ‘Een eerste vraag aanmaken in Quayn’ op YouTube!

youtubeqeerstevraag

Meer informatie

 • Klik <hier> om alle beschikbare YouTubefilmpjes van Quayn te bekijken.
 • Heeft u suggesties voor een onderwerp? Laat het ons weten! U mag reageren op deze blog, op YouTube of u kunt een e-mail sturen naar info[at]drp.nl.

Update Quayn iPad App nu beschikbaar

Op donderdag 10 maart is versie 1.0.7 van onze Quayn iPad App beschikbaar gekomen.
Door: Nick Hollegien

In deze versie worden enkele problemen opgelost met de tussentijdse resultaten. We kregen meldingen dat projecten in sommige gevallen niet herstart konden worden, wanneer een toets onderbroken is geweest. We hebben dit probleem onderzocht en hiervoor een oplossing kunnen vinden.

Het probleem werd veroorzaakt door tussentijdse resultaten, die niet meer geladen konden worden door de Quayn App, waardoor de toets tijdens het herstarten vast lijkt te lopen op het laden van de laatste vraag van de toets.

Met deze nieuwe versie zou dit probleem niet meer voor mogen komen en kunnen projecten welke eerst nog niet herstart konden worden, nu correct geopend worden om alsnog afgenomen te worden. Toetsafnames kunnen nu onderbroken worden en correct opnieuw ingeladen worden om de toetsafname op een later moment af te kunnen ronden.

We adviseren alle gebruikers de nieuwe versie van de Quayn Mobile App zo snel mogelijk in de App Store te downloaden.

ipadapp_107

Updates in maart versnellen Quayn

De afgelopen maanden hebben we binnen Quayn een toename van het gebruik van meer dan 700% gezien. Het aantal klanten groeit snel, maar ook het gebruik van deze klanten.
Door: Allard Bijlsma

De afgelopen weken hebben we daarom met spoed een aantal aanpassingen in Quayn aangebracht, die met name de toegang voor cursisten en de afname zelf hebben versneld. Aangezien we bij Quayn vooral licenties ‘voor onbeperkt gebruik, maar naar redelijkheid’ verkopen, is het in de praktijk altijd afwachten hoe het gebruik zal zijn. Via monitoring kunnen we zien hoe het gebruik zich ontwikkelt en wanneer op de dag pieken in gebruik zijn te verwachten.

Naast korte-termijn-aanpassingen werken we ook aan structurele uitbreiding van capaciteit en verbetering van de gebruiksperformance. Hiervoor zullen de komende maanden nog enkele updates worden uitgebracht. Parallel werken we, samen met partners, aan het uitbreiden van itemtypes en toetsmogelijkheden. Deze vernieuwingen hopen we deze zomer uit te kunnen brengen.

We hopen door de nu aangebrachte versnellingen alle gebruikers weer een optimale gebruikservaring te kunnen bieden.

quayn_cursistenportal

[ met name de startpagina voor cursisten is sterk versneld ]

Update naar Quayn 1.4.6.24

Afgelopen kerstvakantie hebben we op 30/12 een kleinere tussenupdate uitgerold. Hierin hebben we onder meer de volgende bugs aangepakt:
Door: Allard Bijlsma

Webplayer

 • Bugfix: Voorkomen blokkeren commentaarscherm als er lang commentaar aanwezig is (of een lange tip)
 • Bugfix: In bepaalde omstandigheden speelden woordvragen niet af (alleen indien in WinToets geïmporteerd uit Excel en daarna geëxporteerd naar Quayn)
 • Bugfix: Herstellen tussentijdse resultaten ging niet goed indien selectie was ingesteld op “random” en alle vragen waren geselecteerd
 • Bugfix: Random per categorie gaf wisselende aantallen vragen per cursist
 • Visuele bug in meermeerkeuze vraag

Editor

 • Bugfix: templates voor subtypes voor meerkeuze (ja/nee, waar/onwaar, dubbel, enz.)
 • Bugfix: Plakken met Macbook lukt niet meer in editor
 • Bugfix: Visuele bug in meermeerkeuze vraag
 • Bugfix: URL fix Itslanguage

Klanten die deze bugs hadden gemeld, hebben alleen een persoonlijk bericht gehad.
Heeft u nog vragen over deze update? Stuur dan een mailtje naar helpdesk@drp.nl [Nick]

Juli 2015 hebben we een grote update in de planning, met onder meer een reeks nieuwe vraagtypes en zeer veel nieuwe mogelijkheden.

Quayn in Reisgids Digitaal Leermateriaal

In het gebouw van Beeld en Geluid te Hilversum werd afgelopen woensdag de website en het boek bij deze ‘reisgids’ gepresenteerd.
Door: Allard Bijlsma

In Hilversum was iedereen aanwezig die het gebruik van ict in het onderwijs een goed hart toedraagt. Ex-staatssecretaris van onderwijs, mevrouw Netelenbos, nam het eerste exemplaar in ontvangst. Er was een Skype-verbinding met Aruba, diverse leerkrachten vertelden over hun bijdrage aan het boek en initiatiefnemer en sponsoren werden in het zonnetje gezet.

Dit project is geïnitieerd door Louis Hilgers [www.ictnieuws.net] en opgezet door de stichting met dezelfde naam. Vele bekende onderwijsadviseurs hebben een bijdrage geleverd aan een hoofdstuk. Het boek is gedrukt in een oplage van 20.000 en elke school voor po en vo krijgt de komende weken gratis een exemplaar. Extra exemplaren zijn te bestellen voor leerkrachten en docenten. Via boek en website kan elke docent lesvormen met ict, ict-bronnen en ict-tools vinden. Via een reeks van ‘rolmodellen’ kun je lezen hoe je collega’s deze zaken actief in hun eigen onderwijspraktijk vormgeven. Het geheel is een zeer inspirerende omgeving geworden, die de komende jaren verder zal worden uitgebreid. Het staat iedereen vrij eigen bronnen en tools in te dienen. Een redactie beoordeelt die en zal die bij gebleken geschiktheid toevoegen aan de website. Sponsoren zijn afkomstig uit het onderwijs en uit het bedrijfsleven. Uitgeverij Instruct zorgt voor opslag en distributie van het boek en in YouDipity van Threeships is de digitale versie beschikbaar. Alle medewerkers aan het boek hebben tegen gereduceerd uurtarief alle werk verricht.

Bij de tools om zelf lesmateriaal te ontwikkelen, zijn twee pagina’s ingeruimd voor ons toetspakket Quayn. Met Quayn zijn toetsen te maken, af te nemen en uitslagen zijn online te analyseren. We zijn blij te zien dat Quayn inmiddels als een vast stuk gereedschap in het onderwijs wordt gezien. We hopen dat de komende jaren nog weer honderden docenten hun eigen tools, ict-bronnen en goede lesvormen zullen gaan indienen. Dit kan eenvoudig via de website bij het project. Er komt nog aparte versie van het boek voor Vlaanderen, is samenwerking met KlasCement.

Site: www.reisgidsDL.org 

reisgidsdl

Nieuwe versie 1.0.4 van onze iPad App Quayn Mobile

Veel klanten van Quayn gebruiken niet alleen onze webbased versie voor het laten afnemen van toetsen en examens, maar daarnaast of in plaats daarvan, de speciale App voor de iPad. Van deze App hebben we deze week een update uitgebracht.
Door: Allard Bijlsma

Quayn Mobile is op een aantal stabiliteitspunten aangepast:

 • Lokaal bewaarde resultaten.  
  Mocht uw internetconnectie tijdens het maken van een gestarte toets wegvallen, dan blijven de resultaten lokaal bewaard.  Deze worden verstuurd naar Quayn wanneer de internetconnectie hersteld is.
 • Diagnostische informatie versturen.  
  Mocht er onverhoopt een probleem met uw Quayn Mobile optreden, dan kunt u de gegevens aan de Quayn helpdesk laten verzenden.  Dit doet u, door in de Quayn instellingen, de optie ‘Diagnostische informatie versturen’ aan te zetten.  Hierdoor zijn de technische medewerkers van Quayn beter in staat uw probleem op te lossen.

We brengen maar weinig updates uit van de App, omdat deze App volledig los staat van de afnamemodule zelf. Deze HTML5-player updaten we al vier keer per jaar en binnen de App wordt volautomatisch altijd deze nieuwe versie gebruikt. Deze update betreft enkel wijzigingen, die direct slaan op het gebruik op de iPad zelf. De player zelf zal dit jaar verder worden uitgebreid met nieuwe itemtypes en mogelijkheden.

Op uw iPad kunt u de App ‘Bijwerken’ voor de nieuwe versie. Aan de App zijn geen kosten verbonden. Heeft u geen Quayn? Dan kunt u de App toch downloaden en enkele ingebouwde voorbeeldtoetsen bekijken.

>> Naar App Store voor meer informatie
>> Meer over Quayn

ipadapp_104_042014

15 april | Quayn op thema-avond The Crowd in Eindhoven

The Crowd is een vereniging met leden. The Crowd is een open professionele leergemeenschap en een platform voor onderwijs professionals die de regie voor een leven lang leren zoveel mogelijk in eigen hand willen houden en samen willen werken aan inspirerend onderwijs voor de toekomst. The Crowd organiseert activiteiten voor en door haar leden. Zo is er op de avond van 15 april te Eindhoven een avond waarin Quayn centraal staat.
Door: Allard Bijlsma

Voor Euro 250/jaar ben je lid van The Crowd en kun je daarna net zoveel thema-bijeenkomsten volgen als je wenst. Voor 15 april ben ik uitgenodigd om met een groep docenten met Quayn aan de gang te gaan. We gaan samen het programma in, een toetsje maken of uploaden, die afnemen en de analyses bekijken. Inplannen en afnemen via een iPad is ook mogelijk. Neem in ieder geval je laptop en/of iPad mee. We kijken rond in onze ruim 170.000 voorbeeldvragen en spreken over de aankomende toetsen bij een reeks van uitgeverijen, waaronder de Uitgeversgroep en Edu’Actief. Ook de komende koppeling met de elo’s van itslearning en Magister kunnen ter sprake komen.

Plek: Antoon Schellenscollege
Datum en tijd: dinsdag 15 april | 17.30-20.30 uur

Meer over The Crowd: [ klik hier ]
Meer over de Quayn-avond: [ klik hier]

thecrowd

 

Artikelen over Quayn in weblog derodeplaneet

Door het gebruik van meerdere weblogs, kan het altijd zijn dat u een artikel van ons mist. Hieronder een overzicht van wat we recentelijk in derodeplaneet.wordpress.com over Quayn hebben geschreven. Ook in dit weblog besteden wij veel aandacht aan ons product Quayn.
Door: Allard Bijlsma

RSS-feed voor dit weblog: http://derodeplaneet.wordpress.com/feed/

U volgt al onze weblogs automatisch als u zich abonneert op ons twitter-account: https://twitter.com/rodeplaneet
Alle bijdragen worden ook direct geplaatst in ons Facebook-account: http://www.facebook.com/derode.planeet

In beide vormen van social media, worden dus alle bijdragen van al onze weblogs direct gepubliceerd. In de eerste blijft u actueel, in het tweede kunt u rustig terug in de geschiedenis kijken.

drp_twitter

[ Twitter is een goed medium om op de hoogte te blijven, mits u daar dagelijks kijkt. Kies ander voor ons facebook-account ]

Quayn logische keuze ‘toetssysteem’ voor het onderwijs?

Groot geworden met WinToets, hebben we sinds anderhalf jaar ons cloudpakket Quayn in de lucht. De reacties zijn meer dan positief en het aantal gebruikers groeit snel. We bouwen er dagelijks nog aan door, maar inmiddels is het een volwaardig pakket voor online toetsen en examineren. Een overzicht van wat we al hebben en wat er snel komt dit najaar.
Door: Allard Bijlsma

Het is zomer 2013 en Quayn lijkt inmiddels het ideale platform te zijn voor elke onderwijsinstelling:

 • Compleet en volwaardig toets- en examensysteem in de cloud | gereed.
 • Analyses voor RTTI, OBIT, ERK Rekenen en voor eigen metadata, voor 26 te kiezen velden | gereed.
 • Voorzien van > 1 miljoen vragen van grote en kleine uitgeverijen | i.s.m. > tien grote uitgeverijen.
 • Geïntegreerd in Magister en andere administratiepakketten | verwacht.
 • Voorlezen via ReadSpeaker | via extra module | gereed.
 • Unicode wordt ondersteund voor bijvoorbeeld cyrillisch | gereed.
 • MathML wordt ondersteund voor formules, voor docent en cursist | binnen een maand.
 • Spraakafname en -analyse | via itslanguage-module | alleen in Quayn.
 • Adaptief toetsen via meerdere methodes | gereed.
 • Elke toets uit WinToets kan rechtstreeks opgeslagen worden in Quayn | gereed.
 • Secure browser ‘Quaynbrowser’ voor veilige afname op Windows-pc’s | gereed.
 • Afname mogelijk via tablets | iPad en Windows gereed.
 • HTML5-player voor afname op elk type device | gereed en najaar 2013 identiek aan Flashplayer.
 • Quayn heeft als eerste systeem een import en export voor IMS QTI 2.1 NL, de door de overheid geadviseerde uitwisselstandaard voor Nederland | gereed | alleen in Quayn.

Quayn is er dus al aardig klaar voor. Geen enkel ander systeem in de wereld heeft al deze mogelijkheden. Koppeling met itslanguage, kan vanaf 2015/2016 als pilot worden ingezet. Koppeling met RTTI en Magister volgen in 2015. Met een reeks van andere partijen zijn we aan het bouwen en koppelen.

Traditionele uitgeverijen ontwikkelen enkel nog itembanken in ons formaat WinToetsXML (te gebruiken in QuizPlanet, WinToets én Quayn). De eerste (ook grote!) uitgeverijen distribueren vanaf dit najaar enkel nog maar via Quayn. Veel van deze toetsen zullen al direct voor RTTI gemetadateerd zijn. Al deze toetsen kunnen direct binnen de instelling afgenomen worden. Geen enkele download en upload is meer nodig. Inplannen kan straks direct binnen Quayn, maar ook direct via Magister en op termijn ook andere elo-pakketten.

En het mooie is dat WinToets er gewoon naast gebruikt kan worden en dat ook afname via papier mogelijk blijft. Voor starters hebben we QuizPlanet, voor wie beveiliging wil de QuaynBrowser en hopelijk bevat het zo ook voor uw instelling (bijna) alles dat u wilt.

Wij kunnen Quayn nu al aansluiten en uw personeel opleiden in het digitaal gaan toetsen. Trek daar zeker een half jaar voor uit, voordat u grootschalig digitaal gaat toetsen.

>> Meer weten over Quayn
>> Aanbod trainingen bij Quayn

player_rekenmachine

[ Na de mogelijkheid vreemde tekens in te voeren (zie rechts),  kan onze HTML5-player nu ook overweg met formules op basis van MathML
én kent het nu een ingebouwde rekenmachine, die per vraag aan- en uitgezet kan worden ( zie links boven) ]

20jaarwintoets_600

[ Quayn is nu twee jaar uit, maar ons offline toetspakket WinToets al 20 jaar! ]