Waar vind ik rechtenvrije afbeeldingen?

Wilt u voor uw toetsen in Quayn rechtenvrije afbeeldingen gebruiken? Het beste is om afbeeldingen zelf te maken, maar gelukkig bestaan er manieren om andermans werk zonder problemen en met toestemming te gebruiken.
Door: Marijke Römer

Gratis fotosite’s
Onderstaande websites hebben allemaal foto’s van redelijk professionele kwaliteit. Deze foto’s worden gratis aangeboden. Gratis betekent ook helaas veel reclame in de sites zelf. Zoeken doet u het beste in het Engels, aangezien de sites Engelstalig zijn.

Rechtenvrije afbeeldingen in Google zoeken
U kunt ook zoeken op rechtenvrije afbeeldingen in Google:

rechtenvrij-zoeken-google

[ Ook in Google kan gezocht worden op rechtenvrije afbeeldingen ]

Meer informatie:

Nieuw: voorlezen met ReadSpeaker via de Quayn HTML5-Player

In het verleden hadden we al de mogelijkheid ReadSpeaker te gebruiken in onze oudere Flash-player in Quayn, maar nu is het ook mogelijk dit in de huidige HTML5-webplayer te doen. Elke toets kan hiermee worden voorgelezen. U hebt een aanvullend abonnement nodig op ReadSpeaker, maar mag het eerst een paar maanden gratis uitproberen.
Door: Allard Bijlsma

Scholen die ReadSpeaker willen uitproberen kunnen bij ons ReadSpeaker laten aanzetten in hun Quayn-account en het gratis uitproberen t/m 31 december 2016. We hebben hierover afspraken gemaakt met het bedrijf ReadSpeaker te Bosch en Duin.

Voorwaarden hiervoor:

 • U hebt een Quayn-licentie bij ons lopen
 • U werkt niet via de Magister-koppeling, want dan is RS moeilijk te gebruiken
 • U heeft de HTML5-player aan staan en niet de Flash-player
 • We willen na afloop graag horen waar het bij is gebruikt, hoe het is bevallen en of er nog aanvullende wensen zijn.

Op dit moment kunt u in een project het voorlezen alleen aanzetten en starten. We gaan voor 1 januari 2017 ook inbouwen dat je stemmen en talen kunt kiezen en dat je een taalswitch kunt aanzetten. Zo’n switch maakt het mogelijk binnen taal 1 een aangewezen stuk tekst in een andere taal te laten voorlezen. Dit aanwijzen kan straks in de Quayn Editor. Ook gaan we ReadSpeaker inbouwen in WTAfname binnen WinToets 5 SUITE, voor offline afname, met toch online voorleesondersteuning.

Wilt u meer weten hierover of ReadSpeaker laten aanzetten? Stuur dan een e-mail naar info@drp.nl met uw huidige accountgegevens en met de mededeling een pilot te willen draaien met ReadSpeaker. Geef daarbij dan even aan waar u het mee wilt gaan testen en met hoeveel cursisten en wij zetten de optie voor u aan. Zolang wij die optie niet hebben geactiveerd, werkt het niet binnen uw account, ook ziet u hem al wel standaard binnen Quayn

Kosten voor het gebruik van ReadSpeaker bedragen na 1 januari 2017: Euro 0,50 extra per Quayn-gebruiker. We gaan ReadSpeaker ook standaard meenemen in uitgebreidere licentievormen, waar we per 1 januari mee gaan komen.

readspeaker01
[ vinkje bij project plaatsen is genoeg om het voorlezen te starten ]

readspeaker02
[ nu nog 1 stem en 1 taal, maar straks is er wat te kiezen ]

readspeaker03
[ tijdens de afname wordt gehightlight wat wordt voorgelezen ]

>> Meer over ReadSpeaker

 

Quayn Update versie 1.4.9.4/5/6

Op de achtergrond werken onze programmeurs vijf dagen in de week aan de doorontwikkeling van Quayn. Deze week zijn er weer twee updates beschikbaar gekomen en daarin zijn een reeks gemelde issues aangepakt.
Door Allard Bijlsma

De afgelopen week was één van de drukste weken in het bestaan van Quayn. Overal in het land zijn toets- en tentamenweken aan de gang en dat merken we goed. Op enkele kleine meldingen na, is het afnemen overal goed verlopen. Wij werken op dit moment met name aan het uitbreiden van de mogelijkheden voor auteurs en het meeste daarvan is de afgelopen weken in productie gegaan en dus beschikbaar gekomen voor alle gebruikers. We komen daar na de zomer uitgebreider op terug.

Inmiddels is via de rol Auteur al het volgende mogelijk gemaakt:

 • Metadateren op basis van een eigen, flexibel samen te stellen metadatastructuur. Hierdoor is het nu mogelijk te metadateren op basis van het OnderwijsBegrippenKader (slo) en de MBO-metadatastructuren (colo).
  Deze metadata komt op vele plekken binnen Quayn weer terug, dus in Itembanken, bij het Arrangeren en bij alle Analyses.
 • Versiebeheer | zo gauw in de Quayn Editor iets wordt aangepast, wordt het versienummer van een item opgehoogd.
 • ItemID is zichtbaar gemaakt, zodat (straks) gezocht kan worden op een item met opvallende uitslagwaardes of op items van een bepaalde auteur.
 • Het aanbrengen en terugzien van de verwachte werktijd van een item. Bij het arrangeren krijg je (straks) ook de totale verwachte werktijd van een project te zien.
 • Meer gegevens via Itembanken, zoals het voor auteur, redacteur en uitgever terugzien van interne memo’s bij een item. Memo’s kunnen nu na afloop van een project batchgewijs verwijderd worden.

Opgeloste problemen:

Versie 1.4.9.4: [update 28/06]

 • Het opstarten van de Quayn Editor in de browser Internet Explorer.
 • Het aanmaken van een zogenaamde Redactie Export.
 • Weergeven van twee afbeeldingen als kleine bron in de editor.
 • Optie Kies Kolommen om metadata in het overzicht toe te voegen in het tabblad Selecteren en Arrangeren.
 • Inleveren van resultaten met metadata Niveau

Versie 1.4.9.5: [update 30/06]

 • Vastlopende itembanken met flexibele metadata is hersteld.

Versie 1.4.9.6: [update 01/07]

 • Diverse meldingen betreffende Quayn Editor en Quayn Player zijn opgelost.
 • Probleem bij toepassen van projectinstelling ‘random’ op het metadatavak (sub)onderwerp.
 • Sommige projecten bleven op ‘decoderen’ staan.

We komen binnenkort ook nog met een update die een oplossing biedt voor enkele zeer recent gemelde problemen, waaronder:

 • Sommige (geïmporteerde) items kunnen niet gewijzigd worden.
  Een sequence error treedt dan op. 

 

Quayn update | versie 1.4.9.0

Quayn is deze week van een uitgebreide update voorzien. Veel vernieuwingen betreffen specifieke koppelingen met partners waar we later op terug komen, maar voor alle gebruikers zijn nu al enkele veel gevraagde opties beschikbaar gekomen. In dit weblog kort aandacht voor de belangrijkste.
Door: Allard Bijlsma & Nick Hollegien

Deze maanden komen we met een reeks van updates, waarbij steeds nieuwe functionaliteit aan Quayn zal zijn toegevoegd. U blijft op de hoogte via onze social media, weblog en de online nieuwsbrief.

Deze week zijn beschikbaar gekomen:

 • Mogelijkheid een planning een naam te geven.
  Op basis van deze naam kan een planning worden opgezocht binnen Analyse. Deze naam gaat ook een rol spelen in de koppeling met Magister, zodat docenten op basis van de naam van de Magister-opdracht, een Quayn-afname bij Analyse kunnen opvragen. Hiervoor moet aan de Magister-kant ook nog een update worden uitgerold.
 • Mogelijkheid voortijdig een toets af te breken.
  Dit is een grote wens van veel gebruikers. Jaren terug hebben we in Quayn zo’n optie gehad, maar omdat de werking toen niet naar wens was hebben we die verwijderd. Standaard zal nu bij elke afname onderaan de Quayn Player een knop ‘Inleveren’ zichtbaar zijn. Klikt een gebruiker hierop en hij/zij gaat door na de melding, dan zal de toets worden ingeleverd en wordt het cijfer tot daar waar gewerkt is, worden berekend. Deze toets kan later niet meer herstart worden.
 • Uitgebreide nieuwe auteurs-mogelijkheden.
  Het is vanaf nu mogelijk voor ontwikkelteams een eigen flexibel samen te stellen metadataXML te koppelen, waarna de auteur enkel de gewenste velden ziet, in een eigen naam en met een eigen nesting. Ook kan een verwachte werktijd worden opgegeven, zodat we binnenkort de te verwachten werktijd van een arrangement kunnen gaan tonen. Binnenkort gaan we hier verder op in. In juni en juli verschijnen nog enkele updates, speciaal voor professionele auteursteams. Hierbij zullen de mogelijkheden vanuit Itembanken flink worden uitgebreid voor auteurs.

Bugs die gefikst zijn:

 • Matching-vragen kunnen heropend in de Quayn Editor worden wanneer de rechter kolom minder tekst bevatte dan de linker kolom. De webplayer kan dit echter niet tonen. Deze ondersteunt alleen evenveel tekst in beide kolommen.
 • Antwoordmodel is niet meer verplicht in de Open | Open itemtypes. Hierdoor werd voor de update de xml ongeldig verklaard, waardoor de resultaten niet ingeleverd konden worden. Dat werkt nu wel goed.
 • Het probleem dat bij de matching vraag de bronnen niet correct werden opgeslagen, is opgelost.

update_062016
[ na een klik op Inleveren en het bevestigen met OK, wordt een toets definitief afgesloten ]

Quayn proberen in uw instelling?

Als u wilt experimenteren met Quayn, dan is het mogelijk een proeflicentie aan te vragen voor Quayn. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Door: Wilma van Rijswijk

Toetsbeleid
Het schooljaar 2015-2016 is nog lang niet ten einde maar toch is het goed om nu al na te denken hoe het volgend schooljaar qua toetsbeleid ingericht kan worden.
Onlangs hebben wij het boek ‘Telt dit mee?’ van Vera Simon Thomas uitgegeven. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan toetsbeleid. Een mooie aanleiding misschien om naar uw eigen toetsbeleid te kijken.

Mocht u besluiten om meer online te willen toetsen dan kunt u met ons online toetsprogramma Quayn een pilot gaan draaien, om te kijken of het programma aan uw eisen voldoet.

De implementatie van Quayn kan als een raket gaan!

Infographic_Kennismaken_Quayn_inclTekst

[ de zogenaamde drietrapsraket ]

Drietrapsraket
U kunt Quayn eerst uitproberen, voordat u overgaat naar een betaalde licentie. Wij hebben hiervoor een drietrapssysteem bedacht:

 • 1e trap – Test/proeflicentie:

U kunt Quayn een maand gratis uitproberen. Deze proeflicentie is bedoeld om eens met een aantal collega’s rond te kijken. Bij Quayn mogen er tijdens de gratis proefperiode geen uitgebreide toetsafnames gedaan worden.
[Hier ] kunt u een proef- of testlicentie aanvragen.

 • 2e trap – Pilotlicentie:

Wilt u daadwerkelijk toetsen gaan afnemen, dan kunt u een pilotlicentie aanvragen, waarbij u € 0,50 per gebruiker betaalt om vier maanden te kunnen testen. In deze pilot heeft u toegang tot een volledig Quayn account en mag u ook verschillende toetsen afnemen onder uw cursisten.
[ Hier ] kunt u een pilotlicentie aanvragen.

 • 3e trap – Jaarlicentie :

Een jaarlicentie op Quayn. De prijs van Quayn is gebaseerd op het aantal leerlingen en het aantal geplande afnames. Als er veel cursiten aangesloten worden of er juist maar weinig afnames per jaar zijn, gaat de prijs naar beneden.
De prijzen liggen tussen de € 5 en € 2,50 per gebruiker/ per jaar.

Opties
Wanneer uw organisatie door wil gaan met Quayn maken wij een offerte op maat. Binnen een jaarlicentie is het mogelijk om door te groeien naar een groter aantal gebruikers, afnemen van aanvullende modules zoals ReadSpeaker (voorlezen) of van beperkt aantal afnames naar een onbeperkt aantal afnames.

We kunnen samen een traject uitstippelen voor een gefraseerde integratie van Quayn binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: start met verschillende leergangen.

Hiernaast bieden wij ook verschillende trainingstrajecten aan zodat ook alle docenten alle eigenschappen van Quayn kunnen gebruiken.

Meer informatie
[ Hier ] kunt u het boek ‘Telt dit mee?’ bestellen.
[ Hier ] kunt u een gratis proeflicentie of betaalde pilotlicentie aanvragen.
Meer informatie over Quayn via de website: http://www.quayn.nl/

 

Quayn beheerder, bent u klaar voor het nieuwe schooljaar?

De eindexamens zijn al weer voorbij. De eindexamenleerlingen zijn daarmee van school. De andere klassen hebben aan het eind van het jaar nog toetsweken, maar daarna gaat er weinig meer getoetst worden. Dit is het moment om Quayn klaar te maken voor het nieuwe leerjaar.
Door: Marijke Römer

Quayn klaarmaken voor het nieuwe leerjaar
Na de laatste toetsweek gaat er nog weinig getoetst worden in Quayn. Voor de beheerders het uitgelezen moment om de cursisten die van school af gaan te archiveren en de andere cursisten over te zetten naar een nieuw leerjaar.

Leerlingen archiveren
Om leerlingen te archiveren kunt u het beste een nieuwe beheerder aanmaken en hiermee de cursisten verplaatsten naar het archief. Op dit moment wordt er namelijk per gearchiveerde gebruiker een map aangemaakt bij Mijn projecten en Mijn itembanken. Door vanuit een extra account te archiveren en deze daarna te verwijderen, hoeft u niet de aangemaakte mappen weer te verwijderen in uw eigen account.
[ Zie deze handleiding ] om een tijdelijk beheeraccount aan te maken en cursisten te archiveren.

Leerlingen overzetten naar een nieuw leerjaar
Wanneer cursisten naar een nieuw leerjaar overgaan, komen ze in een andere klas terecht en krijgen ze van andere docenten les. Om dit in Quayn te regelen verwijdert u de cursisten uit een groep en importeert ze vanuit een Excel-sheet met een nieuwe groepsnaam.
[ Zie deze handleiding ] om cursisten over te zetten naar een nieuw leerjaar.

beheer_archiveren

 

 

Formule editor voor Quayn

Steeds meer gebruikers willen formules kunnen invoeren op basis van MathML, een scriptingtaal. Zo’n editor is nu beschikbaar voor alle gebruikers van Quayn.
Door: Allard Bijlsma en Paul Swennenhuis

Formule toevoegen
Voor docenten van vakken als wiskunde en scheikunde is de formule editor gebouwd. Hiermee kunnen eenvoudig formules aan vragen en antwoorden toegevoegd worden.

formuleQuayn
[ een formule wordt ingevoerd vanuit de editor ]

Hoe werkt de editor? 
We hebben een contract afgesloten met het bedrijf WIRIS voor het gebruik van hun editor in onze vraageditor en in de cursistenplayer. Elke denkbare formule kan daarna worden ingevoerd, waarna die direct grafisch wordt getoond in een tekstvak. Door simpelweg te klikken op een formule, wordt direct de editor gestart en kan ook een bestaande formule worden aangepast.

Noot: Cursisten kunnen nog geen formule aan het antwoord toevoegen wanneer u gebruikt maakt van de HTML editor die standaard is ingesteld. Hier wordt aan gewerkt.

>> Meer over de formule-editor van WIRIS