7 januari 2019 | update Quayn 2.5.2

In de kerstvakantie en vlak daarna hebben we drie updates snel achter elkaar uitgebracht, met voornamelijk een vernieuwing voor docenten bij het nakijken via Analyse | Nakijken. In dit weblog een overzicht van alle vernieuwingen.
Door: Nick Hollegien en Allard Bijlsma

Nieuw

 • Het tabblad Cursist Nakijken heeft een nieuwe opmaak gekregen, waardoor het mogelijk is meer informatie terug te geven aan de docent.
 • Er zijn nieuwe filters toegevoegd op het tabblad Cursist Nakijken om eenvoudig alleen de fout beantwoorde vragen en/of de open vragen in beeld te brengen.
 • Feedback van de leerling kan nu ingevoerd worden door de Cursist en wordt getoond op het vernieuwde tabblad Cursist Nakijken.
 • De Review-modus is nu ook beschikbaar voor de docent, vanuit het tabblad Cursist Nakijken. Tijdens het nakijken kan een toets dus gestart worden, zoals de cursist die ook heeft gezien.
 • Het is nu mogelijk voor de beheerder meerdere groepen tegelijkertijd te verwijderen.

Verbeterd

 • Het importeren van itembanken groter dan 4MB is verbeterd.
  Deze blijft niet langer steken op 40%.
 • Het zoeken en sorteren op flexibele metadata is verbeterd in de itembanken.
 • Verbeteringen doorgevoerd voor beveiligde projecten.
 • Inplannen van externe projecten die gekopieerd zijn naar de eigen omgeving is verbeterd.
 • Projecten aangemaakt voor 21 december 2018, tonen nu ook de bronnen in het nieuwe tabblad Cursist Nakijken.

Opgelost

 • Projectresultaten werden in sommige gevallen niet getoond. Dit is opgelost.
 • Gegeven antwoord werd niet altijd correct getoond in tabblad Cursist Nakijken.
 • Filter van fout beantwoorde vragen werkte in sommige gevallen niet.
 • Navigeren door de items heen na instellen filters verbeterd.
 • Internet Explorer toonde de vragen niet in het nieuwe tabblad Cursist Nakijken.
 • Resultaten van externe projecten werden niet getoond in het nieuwe tabblad Cursist Nakijken.

Lees in het vervolgblog meer over de vernieuwde pagina ‘Analyse | Cursist nakijken’. 

 

 

1e versie Projectenbank Aardrijkskunde in Quayn nu gereed

Aan:                      docenten aardrijkskunde in het voortgezet onderwijs
Van:                      de makers van de Projectenbank Aardrijkskunde
Datum:                16 oktober 2018

We zijn verheugd te kunnen melden dat we na vele jaren ontwikkelen, de eerste versie van de Projectenbank Aardrijkskunde in Quayn, per 1 november a.s. kunnen gaan uitleveren. Deze Projectenbank is nu al de grootste verzameling kant-en-klare oefentoetsen bij een vak in het voortgezet onderwijs. Alle oefentoetsen zijn voorzien van metadata, zijn mooi vormgegeven en zijn inzetbaar bij de meest uiteenlopende onderwerpen. Bedoeld voor formatieve inzet. Iedere school of vaksectie, die beschikt over een licentie op Quayn, kan deze Projectenbank vanaf nu aanschaffen. Zonder Quayn heeft u dus niets aan deze Projectenbank. U zet er leerlingen thuis mee aan het werk of in een tussenuur of gewoon tijdens de les. Doel is het vak aardrijkskunde boeiend en zinvol te maken en leerlingen tussentijdse feedback te geven in gepersonaliseerde leerroutes.

collage_projectenbank

Een licentie voor een jaar kost Euro 149 (excl. btw). Deze kosten komen jaarlijks terug. Als u nu bestelt, loopt de licentie t/m 31 december 2019. De eerste twee maanden zijn dus gratis. Tot 1 januari zijn we nog bezig om zo’n 500 toetsen die al klaar zijn, ook online te plaatsen. Omdat de interesse echter heel groot is, brengen we wat klaar is nu al vast uit. En dat is al heel veel: al zo’n 1500 oefentoetsen staan online!

Heeft uw school een licentie op Quayn CONTENT, dan wordt de Projectenbank 1 november a.s. sowieso voor uw school opengezet. Binnen CONTENT heeft uw school hier dan al voor betaald. De komende jaren breiden we het aanbod aan oefentoetsen fors uit. Alles dat wordt ontwikkeld, komt automatisch voor u beschikbaar als uw school een licentie neemt op de Projectenbank. Vanaf nu komen er wekelijks nieuwe oefentoetsen bij.

collage_projectenbank02

Na de aanschaf wordt het geheel binnen uw Quayn-omgeving zichtbaar gemaakt via Projecten | Externe Projecten | opdendrieberg | Projectenbank Aardrijkskunde. Alle oefentoetsen zijn direct in te plannen voor leerlingen. Dit kan ook als uw school een koppeling heeft tussen Quayn en Magister. Toetsen zijn niet aanpasbaar en niet te kopiëren, af te drukken of te downloaden. Op de KNAG-dag in Ede van 9 november staan we met een stand. Bezoek ons dan.

Met een team van docenten en studenten geografie hebben we de afgelopen jaren het volgende ontwikkeld:

projectenbankak_schema

Ook enthousiast?
Bestel dan de Projectenbank en u kunt er vanaf 1 november mee aan de slag!

collage_projectenbank03.jpg

Blijven er vragen over, stel die dan gerust bij de makers: info[at]opdendrieberg.nl
De Projectenbank Aardrijkskunde is exclusief verkrijgbaar bij De Rode Planeet bv.

 

Nieuw: direct te kiezen metadatalijsten bij bekende lesboeken

Gebruikers van WinToets kennen deze mogelijkheid al en we hebben dat nu ook in Quayn ingebouwd: vanuit het programma te kiezen metadatalijsten bij circa 1500 veel gebruikte lesboeken in het voortgezet onderwijs.
Door: Allard Bijlsma

Als gebruiker van Quayn gebruik je vaak toetsen van uitgeverijen, misschien ook de oefenvragen vanuit Quayn CONTENT, maar daarnaast wil je vaak ook zelf toetsen ontwikkelen. Daarbij is het maken van de vragen niet echt veel werk, maar wel het metadateren van al deze vragen. Vaak zal je de naam van het boek, de editie, hoofdstuk of paragraaf willen koppelen of soms de leerdoelen uit het OnderwijsBegrippenkader, maar misschien ook nog cognitieve indelingen zoals Bloom, OBIT of RTTI.

Zowel ons programma WinToets als ook Quayn, kan omgaan met een keuzelijst per metadataveld. Zo’n lijst maak je zelf in Excel en zet je daarna om naar XML en die wijs je weer aan in het programma. Dat maakt daarna dat het hierboven beschreven werk afneemt, maar dan vragen we weer om andere vaardigheden. Wij hebben voor onze gebruikers dit werk nu helemaal uit handen genomen.

Jaren terug zijn we al begonnen de hoofdstukkenstructuren van alle lesboeken in het voortgezet onderwijs als metadata in een Excel-sheet te zetten. Via onze WTConverter (onderdeel van Quayn PLUS, SUITE en CONTENT) maken we daar een XML van en die plaatsen we online. Klinkt ingewikkeld, maar u hoeft eigenlijk vanaf nu niets meer zelf te doen. Vanaf nu kunt u in Quayn gewoon het juiste vak, methode en editie kiezen en daarna direct uw vragen gaan metadateren.

Dat werkt als volgt:

 • Maak in Quayn een nieuwe itembank aan of open een bestaande.
 • Klik op de tab ‘Eigenschappen’ en kies daar bij ‘Instellingen voor metadata’ voor Kiezen.
 • Kies het juiste vak, daarbinnen de juiste stroom en daarbinnen de juiste editie. Klik op de naam van de gewenste metadatalijst en daarna op ‘Opslaan’ in het pop-upvenster.
 • Klik op de knop ‘Wijzigen‘ onder ‘Instellingen voor metadata’ .
 • Geef onder ‘Verplichte metadata’ aan welke velden straks verplicht gekozen moeten worden als een vraag wordt gemetadateerd.
 • Geef onder ‘Weergave instellingen’ aan welke velden u straks als kolommen wilt terugzien in het Itembankoverzicht.
 • Sluit de keuze af via de knop Opslaan (links boven).

quayn_keuzelijst

Wij hebben de volgende velden al voor u gevuld:

 • Boek, Editie, Hoofdstuk, Paragraaf (genest)
 • Onderwerp, Subonderwerp (OnderwijsBegrippenkader)
 • Vaardigheid, Subvaardigheid (keuze tussen Bloom, Obit en RTTI)
 • Periode (voor als een vraag alleen in een deel van een studiejaar gekozen mag worden)
 • VrijVeld1 (= onderwijsniveau)
 • VrijVeld2 (= leerjaar)
 • Niveau (0-9, voor adaptief toetsen)

Invoeren van metadata:

 • Ga een nieuw item maken of open een al eerder gemaakt item.
 • Klik in de Editor op de tab ‘Metadata’.
 • Klik steeds achter de juiste regels op een groene [+].
 • Kies uit de aangeboden lijst de juiste optie.
 • Sla steeds elke vraag op, die daarmee is voorzien van metadata.

Waar komt de metadata terug:

 • U kunt op metadata nu een toets uitfilteren/arrangeren op elk van deze velden en op meerdere velden tegelijk.
 • Na een toets krijgt zowel de leerling als uzelf per metadataveld automatisch analyses te zien.

quayn_rtti2
[ voorbeeld van een RTTI-analyse na afloop ]

Ontbreekt uw methode of lesboek in de lijst?
Als wij van u een kopie of foto’s krijgen van het colofon + de inhoudsgave van het boek, voegen wij deze methode kosteloos toe aan de totaallijst. Op deze manier willen we gaan toewerken naar lijsten bij enkele duizenden veel gebruikte leerboeken.

U kunt uw materiaal hiervoor sturen naar helpdesk[at]drp.nl [Nick]

Nieuw in Quayn: monitoring gebruik

In de update van 4 oktober zijn een reeks nieuwe mogelijkheden voor gebruikers beschikbaar gekomen. In dit artikel aandacht voor de nieuwe Monitor-mogelijkheid onder Beheer.
Door: Allard Bijlsma

De hier beschreven optie is alleen toegankelijk voor wie de rol Beheerder heeft in Quayn. Onder het menu Beheer hebben we de optie Monitor aangebracht. Deze optie was al in de zomer klaar, maar hebben we nu pas opengezet. Reden hiervoor is dat we ook pas zijn gaan meten sinds dat moment en na drie maanden is er nu wel iets te zien en drie maanden terug eigenlijk nog niets. Als we straks een jaar verder zijn, zal elke klant mooie overzichten in de tijd gaan zien.

quayn_beheermonitor

Hier kan een beheerder een aantal zaken in de gaten houden:

 • GEBRUIKERS.
  Via een lijngrafiek is het verloop van het aantal gebruikers binnen het eigen account te volgen. Op basis hiervan kan nu ook zelf gekeken worden of het aantal gebruikers het binnen de licentieovereenkomst vastgelegde aantal wel of niet overschrijdt.
  Wij sturen beheerders hierover altijd een e-mail als dat gebeurt, waarin we dan vragen of de licentie moet worden uitgebreid of dat men zelf gaat opschonen.
 • AFNAMES.
  Hier kan gezien worden hoeveel toetsen daadwerkelijk per maand zijn afgenomen binnen het eigen account. Hierop kan intern worden geanticipeerd. Als blijkt dat het gebruik van digitaal (formatief) toetsen afneemt, kan op een (team/vak)vergadering daar weer eens op worden gewezen. In scholen die met Quayn CONTENT werken, geeft dit tevens een goed idee over het totaal aantal toetsen, omdat de meeste formatieve afnames door de leerlingen thuis zullen worden gedaan.

quayn_monitor

[ overzicht van het gebruik in mijn eigen demonstratie-account ]

 • BRONGEBRUIK
  Wij wijzen gebruikers er steeds vaker op dat het gebruik van eigen geluids- en videobronnen, direct in een toets, niet verstandig is. Het kost veel bandbreedte om dergelijke bestanden bijvoorbeeld via wifi binnen te krijgen. Haal je ze ‘streaming’ binnen, dan belast dat de internetverbinding veel minder. Video kun je beter in een eigen kanaal in iets als YouTube zetten en geluid in iets als Soundcloud. Beheerders kunnen gebruikers binnen de instelling hierop gaan wijzen.

qiaun_brongebruik

[ a-typische groei van het brongebruik in mijn demo-account. Normaal zie je een sterke groei in de loop van de tijd ]

 • STATISTIEKEN
  Allerlei gegevens over het actuele gebruik. Ook kan nu gezien worden hoeveel actieve gebruiker er op dat moment binnen het eigen account actief zijn. We hopen dat beheerders op basis hiervan vaker een schoonmaakactie zullen starten.

quayn_statistieken

[ weinig schokkende info vanuit  mijn demo-account. Normaal zie je al snel grote aantallen items en bronnen in een account ]

Blijven er vragen over, stuur dan een e-mail naar helpdesk@drp.nl [Nick ]

Update: Nieuwe Readspeaker-stemmen

In de update van 4 oktober zijn een reeks nieuwe mogelijkheden voor gebruikers beschikbaar gekomen. In dit artikel aandacht voor de nieuw toegevoegde stemmen voor gebruikers van ReadSpeaker.
Door: Allard Bijlsma

Dit artikel is relevant voor gebruikers van één van de volgende licentietypes: PLUS, SUITE of CONTENT. ReadSpeaker wordt niet meegeleverd binnen de licentievormen INSTAP en BASIC. Wilt u dat wel kunnen gebruiken, dan kunt u een update-offerte aanvragen via info[at]drp.nl

We hadden al stemmen voor Nederlands, Vlaams en Engels en we hebben nu een extra stem voor Nederlands toegevoegd en nu ook stemmen voor de talen Duits, Frans en Spaans. Hiermee kan Quayn nu de meest gegeven talen binnen het onderwijs voorlezen.

KIEZEN
Een stem kiest u bij het aanmaken van een arrangement of bij het inplannen van een project. U vindt de keuze-optie op het tabblad ‘Tijdens’ via de pull-down achter ‘Stem’.

quayn_nieuweplanning

Het voorlezen werkt alleen als u een vinkje zet bij ‘Voorlezen’. Moet het voorlezen automatisch starten als een vraag in beeld komt, zet dan ook een vinkje bij ‘Automatisch voorlezen’.

quayn_readspeaker

AFNAME
De Quayn Webplayer kiest zelf de juiste gekozen ‘speech-engine’ bij het voorlezen. Deze engine wordt op afstand geleverd door het Zweedse bedrijf ReadSpeaker. Quayn heeft een licentie met hen afgesloten voor het gebruik ervan. Let erop dat alle teksten met de gekozen stem worden voorgelezen, dus ook een mogelijke startzin in het Nederlands, ook al is Max als Duitse stem is gekozen.

quayn_voorlezennl

[ scholen die werken met Quayn CONTENT, hebben van vrijwel alle examens al direct een voorleesvariant, die direct kan worden ingepland ]

TIP
Het is ook mogelijk een leestekst te laten voorlezen. Gebruik dan altijd echte tekst en gebruik geen PDF of een afbeelding. Pas dit bij voorkeur toe in een Infoscherm of in een Grote Bron-vak bij een ander itemtype.

quayn_duitsleestekst[ ook leesteksten kunnen op deze manier worden voorgelezen. Hier: een Infoscherm Tekst ]

Vernieuwd in Quayn: selectie afgenomen project voor Analyse

In de update van 4 oktober hebben we onder meer een grote aanpassing doorgevoerd voor het kiezen van het project in de Analyse omgeving. In dit artikel laat ik een aantal erg handige nieuwe opties binnen Quayn zien. Hierbij hebben we gehoor gegeven aan een reeks van vragen van gebruikers.
Door: Nick Hollegien

In Quayn vóór de update toonden we alle projecten in Quayn in een pop-up venster om hierin de projectnaam te zoeken en te kiezen. Docenten die al enkele jaren met Quayn werkten, merkten dat door de jaren heen de lijst te groot werd en projecten met gelijknamige titels elkaar in de weg zaten.

Op jullie verzoek hebben we daarom het kiezen van het project gebruikersvriendelijker gemaakt. Het project kiezen gebeurt niet langer meer via het filter icoontje naast het gekozen project gaan, maar heeft nu zijn eigen tabblad gekregen: Project kiezen.

quayn_Analyse Project Kiezen

[ Het nieuwe tabblad, van waaruit een project te selecteren is ]

Het tabblad Project Kiezen is het eerste scherm dat je nu te zien krijgt als je op Projecten Analyseren klikt. Wanneer je het laatst afgenomen project wilt analyseren, kun je gelijk doorklikken naar Projectinfo; hier is niets aan veranderd. Quayn selecteert altijd het laatst afgenomen project voor je om gelijk te kunnen beginnen met de Analyse. Wil je echter naar een project toe dat eerder is afgenomen, dan geeft het tabblad Project Kiezen een duidelijk overzicht welke projecten er afgenomen zijn.

Standaard worden alle afgenomen projecten op afnamedatum gesorteerd, zodat de laatst afgenomen projecten altijd bovenaan te vinden zijn. Ter verduidelijking hebben we naast de projectnaam, ook de afnamedatum en de planningnaam toegevoegd aan het overzicht. Op die manier is het duidelijker om welke afname het precies ging.

Nagekeken – Ja of Nee
Quayn kijkt alle gesloten vragen automatisch na. Echter het itemtype Open | Open geeft de docent mogelijkheid open vragen aan leerlingen te stellen. Deze items worden echter niet automatisch nagekeken. In de Analyse onder Cursist Nakijken wordt deze leerling en het Open | Open itemtype, blauw gemarkeerd voor de docent. De docent ziet op dit tabblad dan direct welke leerling nog nagekeken moet worden en om welk item het gaat.

Onder Project Kiezen hebben we een nieuwe kolom Nagekeken toegevoegd. Deze kolom geeft aan of voor deze planning, alles wel of niet nagekeken is. Staat er onder Nagekeken nee, dan is er minstens nog één item Open | Open welke nog blauw gemarkeerd staat bij een leerling.

quayn_nakijken items blauw

[ Nog niet nagekeken items zijn goed te herkennen in de lijst ]

Filter mogelijkheden
Door de jaren heen kan een docent honderden projecten hebben afgenomen en dit kan de lijst erg lang en onoverzichtelijk maken. Daarom hebben we enkele nieuwe filters toegevoegd, die bij het zoeken moeten helpen. Bij elke kolom van Afnamedatum tot Vak kun je een trefwoord invullen, om specifiek je project te kunnen vinden. Maar daarnaast hebben we nog één belangrijke filter toegevoegd. Rechtsboven is een datum filter aanwezig. Deze filter laat alleen projecten zien tussen de weergegeven data. Standaard staat deze ingesteld op een jaar, zodat docenten alleen de projecten terugziet van het afgelopen jaar.

Docenten die al jaren gebruik maken van Quayn, zullen hun lijst hierdoor sterk uitgedund zien worden en niet langer meer alle projecten onder elkaar zien staan. Dit zorgt voor een verbeterd overzicht van afgenomen projecten waar het om gaat.

quayn_data filter

[ Nieuwe filtermogelijkheden ]

Een alternatief pad naar Analyse vanaf het Planningsoverzicht
Met het Kies Project tabblad hopen we dat docenten het overzicht beter kunnen behouden van de al afgenomen projecten. Docenten kunnen zo snel met het nakijken beginnen, zonder het project te hoeven zoeken. Als extra mogelijkheid hebben we een alternatieve mogelijkheid toegevoegd aan Quayn om resultaten snel in te kunnen zien. Deze nieuwe opties kun je vinden onder Project | Planningsoverzicht.

Vanuit dit tabblad hebben we het mogelijk gemaakt een afgenomen planning aan te vinken en rechtstreeks naar de Analyse | Projectinfo te navigeren. Wanneer je een specifieke planning aanvinkt, en op de knop Analyseren klikt, zal je direct verwezen worden naar Analyse | Projectinfo met als toegepaste filter; alleen voor deze specifieke planning.

quayn_Planningsoverzicht analyse

[  Extra knoppen voor het direct doorklikken naar de Analyses ]

Als laatste hebben we ook de knop Projectresultaten toegevoegd. Deze knop levert direct de projectresultaten op van deze specifieke planning, op de pagina Projectresultaten. Op deze manier kun je snel de specifieke Projectresultaten van deze planning in beeld krijgen en eventueel exporteren naar Excel.

Op deze manier hopen we aan jullie wens te voldoen, om het vinden van het te analyseren project zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken.

Blijven er vragen over bij deze nieuwe opties: helpdesk[at]drp.nl [Nick]


De komende dagen verschijnen meer weblogs bij deze update, met uitgebreide informatie over:

 • Nieuw: voor gestructureerde metadatalijsten voor zo’n 1500 lesboeken in het voortgezet onderwijs.
 • Nieuw: Monitoring Quayn-gebruik voor Beheerder.
 • Nieuwe talen voor het voorlezen via ReadSpeaker.
 • Nieuw: gebruik maken van de Rekenvraag.

 

04/10 | Update Quayn v 1.6.4

Vandaag hebben we weer een grote update van Quayn uitgerold. In dit artikel laten we zien wat er zoals nieuw of aangepast is en de komende week schrijven we voor een aantal grote vernieuwingen een apart weblog.
Door: Nick Hollegien

NIEUW

 • Tabblad Project Kiezen in de Analyse-omgeving, om een verbeterd overzicht te kunnen bieden bij de keuze van het te analysen project.

quayn_kiesproject

 • Planningsoverzicht heeft 2 nieuwe knoppen, om naar de Projectresultaten en de Analyse-omgeving te navigeren.

quayn_planningsoverzicht

 • Onder Projectresultaten is het nu mogelijk resultaten definitief(!) te verwijderen.
 • Er zijn 3 nieuwe talen en 5 nieuwe stemmen aan ReadSpeaker toegevoegd. De nieuwe talen zijn: Duits, Frans en Spaans.

quayn_readspeaker

 • Onder Itembank Eigenschappen kun je nu een al voor gestructureerde metadatalijst kiezen om je items sneller te kunnen metadateren. We hebben bij circa 1500 lesboeken al een lijst opgebouwd met daarin: boek, editie, hoofdstuk, paragraaf, 3 soorten van cognitieve opbouw, periode, niveau en onderwerp/subonderwerp (OnderwijsBegrippenKader). Meer hierover in een komend weblog.

quayn_keuzelijst

 • Mogelijkheid om begrippenlijsten vanuit WinToets mee te importeren als Quayn Project. De begrippenlijst wordt nu automatisch gekoppeld aan het project.
 • Tabbladen van de nieuwe Beheer optie Monitor opengesteld voor beheerders. Deze tabbladen monitoren het gebruik op het eigen Quayn domein. Meer hierover in een komend weblog.

quayn_monitor

 • Mogelijkheid om projecten te kunnen beveiligen tegen downloaden. Deze optie is speciaal ontworpen voor commerciële uitgevers, die hun content willen beveiligen. Meer hierover in een komend weblog.

quayn_beveiliging

MAGISTER

 • Alle personeelsleden vanuit Magister krijgen nu automatisch de rol docent.

VERBETERD

 • Projectresultaten laden voor beheerders is verbeterd voor het tonen van Alle Projectresultaten.
 • Alfabetische volgorde van gebruikers verbeterd, wanneer gebruikers identieke achternamen hebben.

NIEUW IN WEBPLAYER

 • Nieuw itemtype: de Rekenvraag.
  Beschikbaar voor de Quayn licenties plus, suite en content.
 • Voor alle gebruikers van Quayn PLUS, SUITE en CONTENT, hebben we nu de al eerder gereed zijnde itemtypes: Verbeter, Dictee, Flashcard, Slider, Categoriseer en Woordkleuze beschikbaar gesteld.

OPGELOST IN WEBPLAYER

 • Commentaar venster kwam niet goed in beeld bij Internet Explorer.
 • Bij het invoeren van een grafiek in alle itemtypes met grote bron, wordt het invoerscherm correct getoond.