Afbeeldingen inzetten als bron

Bij een online toets afname is het belangrijk dat de maker van de items in gedachten houdt, dat elk item met alle bronnen gedownload moet worden door de afnemer van de toets. Dit kan voor één cursist een kleine opgave zijn, maar bij een groep/klas van 30 cursisten moet elke cursist die toets downloaden naar zijn device.
Door: Nick Hollegien

Bronnen zijn zeer belangrijk voor online toetsen, maar een met een telefoon zelf gemaakte foto is tegenwoordig al enkele MB’s groot. Dat is te groot voor digitaal toetsen. Belangrijk is daarbij dat bronnen zo klein mogelijk gehouden worden. Een zeer handig programma hiervoor van Windows is het Knipprogramma.

We hebben een handleiding gemaakt voor het zo klein mogelijk maken van afbeeldingen. Stelregel: zorg dat een afbeelding die u u wilt weergeven op een beeldscherm NOOIT groter is dan 100 kB. U kunt vanuit de Windows Verkenner zien hoe groot elke afbeelding is. Bestaande afbeeldingen kunt u ook verkleinen met een beeldbewerkingsprogramma.

Komt u er niet uit? Stuur dan een zip van uw toets met bronnen naar onze helpdesk.

> Klik hier voor de PDF hierbij 

quayn_bron_optimalisatie

Een taxonomie voor leerniveau gebruiken in Quayn

Steeds meer scholen werken met een taxonomie voor het cognitieve leerniveau, zoals Bloom, OBIT of RTTI. Steeds meer scholen doen dit in Quayn en WinToets. Reden hiervoor is vooral dat handmatig analyses maken, ondoenlijk is. Onze programma’s leveren na afloop direct de uitgesplitste analyses op. In dit artikel laten we zien hoe dit werkt vanuit Quayn.
Door: Marijke Römer 

Als voorbeeld: RTTI
RTTI is een middel om scherp en transparant de vier cognitieve niveaus van leren in kaart te brengen. [ Zie: DocentPlus | www.rtti.nl ]

R = Reproductie, het stampwerk
T1 = Toepassingsgericht niveau 1, basistoepassingen in oefensituaties
T2 = Toepassingsgericht niveau 2, transfer naar andere contexten
I = Inzicht, kritische reflectie, verbanden aanbrengen en creatief leren

RTTI en toetsvragen
Bij het RTTI-model gaat het om het koppelen van een cognitief vaardigheidsniveau zoals hierboven, aan elke vraag. Quayn staat metadata per vraag toe voor 26 velden, waarvan de velden Vaardigheid en Subvaardigheid meestal gebruikt worden om iets als RTTI in te verwerken. U kunt hier ook andere velden voor inzetten. Wij raden sterk aan ook altijd minimaal ook altijd het algemene vraagniveau aan te vinken.

rtti
[ Hier zijn de velden Vaardigheid en Subvaardigheid gebruikt]

Een taxonomie-letter toevoegen
Wanneer u in Quayn een bestaande vraag wilt voorzien van de juiste letters of een nieuwe vraag wilt maken inclusief taxonomie, dan gaat u in beide gevallen naar de Quayn Editor, waar de vraag bewerkt kan worden. Hier kan op het tabblad Metadata, per vraag, de juiste taxonomie-naam en -letter toegevoegd worden.

 • Open een bestaande itembank of maak een nieuwe itembank aan.
 • Vink een bestaand item aan en klik op de knop Wijzigen of maak een nieuw item aan via Nieuw.
 • Klik in de Quayn Editor op het tabblad Metadata om de gegevens over het leerniveau toe te kunnen voegen.

rtti_03
[ Een vraag wijzigen of een nieuw item
maken met de juiste vaardigheid kan via de Quayn Editor ]

Tips bij het invoeren van het vaardigheidsniveau

 • Vaak wordt er bij Vaardigheid de taxonomie-naam volledig ingevuld om het voor de leerlingen en eventueel andere gebruikers duidelijk te maken om welke vaardigheid het gaat. Als er alleen een losse R staat weet de gebruiker naast uzelf, niet altijd waar het over gaat.
 • Bij Subvaardigheid zet u de desbetreffende letter neer. Aangezien de letters van RTTI niet op alfabetische volgorde staan, kunt u het beste een cijfer voor de letters zetten, zo worden ze altijd op volgorde getoond bij de analyses na afloop.
  U krijgt dan voor Reproductie 1 R, Voor Toepassen in bestaande situaties 2 T1, Toepassen in nieuwe situaties 3 T2 en voor Inzicht 4 I. U kunt de woorden ook voluit schrijven.

  quayn_vaardigheidensubvaardigheid
  [ de juiste gegevens zijn ingevoerd in de velden Vaardigheid en Subvaardigheid ]

Analyse met RTTI
Bij het afnemen van een toets wordt naast een eindscore ook een score per afgenomen vraagniveau opgeslagen. Per cursist of groep zijn hiervan analyses terug te zien in het onderdeel Analyse in Quayn. De analyses kunnen via WinToets worden ingelezen in RTTI-online, waar u kunt door-analyseren. We werken aan een koppeling van Quayn aan RTTI-online.

Analyse per cursist
In Quayn kunt u de totale score op de verschillende onderdelen van RTTI zien per cursist.
Dit ziet u op het tabblad Cursist analyse en u kiest dan voor Subvaardigheid als metadataveld.

rtti_02[ RTTI uitslag per cursist]

Analyse per groep
Scores per klas (of van alle klassen) kunt u opvragen door het tabblad Groepsscores te openen bij ‘Score per’: voor Subvaardigheid te kiezen.

rttianalysegroep[ RTTI uitslagen per klas ]

Koppeling aan RTTI-online
Ons programma WinToets biedt als extra mogelijkheid, een koppeling met RTTI online. U kunt onder QuaynSupport of de complete WinToets-licentie gebruik maken van het programma WTAnalyse. Die kent een exportmogelijkheid naar RTTI-online. Een Quayn-analyse kunt u exporteren vanuit Analyse | Rapportages | Genereer WTAnalyseXML. Die XML kunt u openen in WTAnalyse en daar exporteren naar RTTI-online. Deze file kunt u daar uploaden, waarna RTTI-online de aanvullende analyses geeft.

Meer informatie

Waar vind ik rechtenvrije afbeeldingen?

Wilt u voor uw toetsen in Quayn rechtenvrije afbeeldingen gebruiken? Het beste is om afbeeldingen zelf te maken, maar gelukkig bestaan er manieren om andermans werk zonder problemen en met toestemming te gebruiken.
Door: Marijke Römer

Gratis fotosite’s
Onderstaande websites hebben allemaal foto’s van redelijk professionele kwaliteit. Deze foto’s worden gratis aangeboden. Gratis betekent ook helaas veel reclame in de sites zelf. Zoeken doet u het beste in het Engels, aangezien de sites Engelstalig zijn.

Rechtenvrije afbeeldingen in Google zoeken
U kunt ook zoeken op rechtenvrije afbeeldingen in Google:

rechtenvrij-zoeken-google

[ Ook in Google kan gezocht worden op rechtenvrije afbeeldingen ]

Meer informatie:

Nieuw: voorlezen met ReadSpeaker via de Quayn HTML5-Player

In het verleden hadden we al de mogelijkheid ReadSpeaker te gebruiken in onze oudere Flash-player in Quayn, maar nu is het ook mogelijk dit in de huidige HTML5-webplayer te doen. Elke toets kan hiermee worden voorgelezen. U hebt een aanvullend abonnement nodig op ReadSpeaker, maar mag het eerst een paar maanden gratis uitproberen.
Door: Allard Bijlsma

Scholen die ReadSpeaker willen uitproberen kunnen bij ons ReadSpeaker laten aanzetten in hun Quayn-account en het gratis uitproberen t/m 31 december 2016. We hebben hierover afspraken gemaakt met het bedrijf ReadSpeaker te Bosch en Duin.

Voorwaarden hiervoor:

 • U hebt een Quayn-licentie bij ons lopen
 • U werkt niet via de Magister-koppeling, want dan is RS moeilijk te gebruiken
 • U heeft de HTML5-player aan staan en niet de Flash-player
 • We willen na afloop graag horen waar het bij is gebruikt, hoe het is bevallen en of er nog aanvullende wensen zijn.

Op dit moment kunt u in een project het voorlezen alleen aanzetten en starten. We gaan voor 1 januari 2017 ook inbouwen dat je stemmen en talen kunt kiezen en dat je een taalswitch kunt aanzetten. Zo’n switch maakt het mogelijk binnen taal 1 een aangewezen stuk tekst in een andere taal te laten voorlezen. Dit aanwijzen kan straks in de Quayn Editor. Ook gaan we ReadSpeaker inbouwen in WTAfname binnen WinToets 5 SUITE, voor offline afname, met toch online voorleesondersteuning.

Wilt u meer weten hierover of ReadSpeaker laten aanzetten? Stuur dan een e-mail naar info@drp.nl met uw huidige accountgegevens en met de mededeling een pilot te willen draaien met ReadSpeaker. Geef daarbij dan even aan waar u het mee wilt gaan testen en met hoeveel cursisten en wij zetten de optie voor u aan. Zolang wij die optie niet hebben geactiveerd, werkt het niet binnen uw account, ook ziet u hem al wel standaard binnen Quayn

Kosten voor het gebruik van ReadSpeaker bedragen na 1 januari 2017: Euro 0,50 extra per Quayn-gebruiker. We gaan ReadSpeaker ook standaard meenemen in uitgebreidere licentievormen, waar we per 1 januari mee gaan komen.

readspeaker01
[ vinkje bij project plaatsen is genoeg om het voorlezen te starten ]

readspeaker02
[ nu nog 1 stem en 1 taal, maar straks is er wat te kiezen ]

readspeaker03
[ tijdens de afname wordt gehightlight wat wordt voorgelezen ]

>> Meer over ReadSpeaker

 

Quayn Update versie 1.4.9.4/5/6

Op de achtergrond werken onze programmeurs vijf dagen in de week aan de doorontwikkeling van Quayn. Deze week zijn er weer twee updates beschikbaar gekomen en daarin zijn een reeks gemelde issues aangepakt.
Door Allard Bijlsma

De afgelopen week was één van de drukste weken in het bestaan van Quayn. Overal in het land zijn toets- en tentamenweken aan de gang en dat merken we goed. Op enkele kleine meldingen na, is het afnemen overal goed verlopen. Wij werken op dit moment met name aan het uitbreiden van de mogelijkheden voor auteurs en het meeste daarvan is de afgelopen weken in productie gegaan en dus beschikbaar gekomen voor alle gebruikers. We komen daar na de zomer uitgebreider op terug.

Inmiddels is via de rol Auteur al het volgende mogelijk gemaakt:

 • Metadateren op basis van een eigen, flexibel samen te stellen metadatastructuur. Hierdoor is het nu mogelijk te metadateren op basis van het OnderwijsBegrippenKader (slo) en de MBO-metadatastructuren (colo).
  Deze metadata komt op vele plekken binnen Quayn weer terug, dus in Itembanken, bij het Arrangeren en bij alle Analyses.
 • Versiebeheer | zo gauw in de Quayn Editor iets wordt aangepast, wordt het versienummer van een item opgehoogd.
 • ItemID is zichtbaar gemaakt, zodat (straks) gezocht kan worden op een item met opvallende uitslagwaardes of op items van een bepaalde auteur.
 • Het aanbrengen en terugzien van de verwachte werktijd van een item. Bij het arrangeren krijg je (straks) ook de totale verwachte werktijd van een project te zien.
 • Meer gegevens via Itembanken, zoals het voor auteur, redacteur en uitgever terugzien van interne memo’s bij een item. Memo’s kunnen nu na afloop van een project batchgewijs verwijderd worden.

Opgeloste problemen:

Versie 1.4.9.4: [update 28/06]

 • Het opstarten van de Quayn Editor in de browser Internet Explorer.
 • Het aanmaken van een zogenaamde Redactie Export.
 • Weergeven van twee afbeeldingen als kleine bron in de editor.
 • Optie Kies Kolommen om metadata in het overzicht toe te voegen in het tabblad Selecteren en Arrangeren.
 • Inleveren van resultaten met metadata Niveau

Versie 1.4.9.5: [update 30/06]

 • Vastlopende itembanken met flexibele metadata is hersteld.

Versie 1.4.9.6: [update 01/07]

 • Diverse meldingen betreffende Quayn Editor en Quayn Player zijn opgelost.
 • Probleem bij toepassen van projectinstelling ‘random’ op het metadatavak (sub)onderwerp.
 • Sommige projecten bleven op ‘decoderen’ staan.

We komen binnenkort ook nog met een update die een oplossing biedt voor enkele zeer recent gemelde problemen, waaronder:

 • Sommige (geïmporteerde) items kunnen niet gewijzigd worden.
  Een sequence error treedt dan op. 

 

Quayn update | versie 1.4.9.0

Quayn is deze week van een uitgebreide update voorzien. Veel vernieuwingen betreffen specifieke koppelingen met partners waar we later op terug komen, maar voor alle gebruikers zijn nu al enkele veel gevraagde opties beschikbaar gekomen. In dit weblog kort aandacht voor de belangrijkste.
Door: Allard Bijlsma & Nick Hollegien

Deze maanden komen we met een reeks van updates, waarbij steeds nieuwe functionaliteit aan Quayn zal zijn toegevoegd. U blijft op de hoogte via onze social media, weblog en de online nieuwsbrief.

Deze week zijn beschikbaar gekomen:

 • Mogelijkheid een planning een naam te geven.
  Op basis van deze naam kan een planning worden opgezocht binnen Analyse. Deze naam gaat ook een rol spelen in de koppeling met Magister, zodat docenten op basis van de naam van de Magister-opdracht, een Quayn-afname bij Analyse kunnen opvragen. Hiervoor moet aan de Magister-kant ook nog een update worden uitgerold.
 • Mogelijkheid voortijdig een toets af te breken.
  Dit is een grote wens van veel gebruikers. Jaren terug hebben we in Quayn zo’n optie gehad, maar omdat de werking toen niet naar wens was hebben we die verwijderd. Standaard zal nu bij elke afname onderaan de Quayn Player een knop ‘Inleveren’ zichtbaar zijn. Klikt een gebruiker hierop en hij/zij gaat door na de melding, dan zal de toets worden ingeleverd en wordt het cijfer tot daar waar gewerkt is, worden berekend. Deze toets kan later niet meer herstart worden.
 • Uitgebreide nieuwe auteurs-mogelijkheden.
  Het is vanaf nu mogelijk voor ontwikkelteams een eigen flexibel samen te stellen metadataXML te koppelen, waarna de auteur enkel de gewenste velden ziet, in een eigen naam en met een eigen nesting. Ook kan een verwachte werktijd worden opgegeven, zodat we binnenkort de te verwachten werktijd van een arrangement kunnen gaan tonen. Binnenkort gaan we hier verder op in. In juni en juli verschijnen nog enkele updates, speciaal voor professionele auteursteams. Hierbij zullen de mogelijkheden vanuit Itembanken flink worden uitgebreid voor auteurs.

Bugs die gefikst zijn:

 • Matching-vragen kunnen heropend in de Quayn Editor worden wanneer de rechter kolom minder tekst bevatte dan de linker kolom. De webplayer kan dit echter niet tonen. Deze ondersteunt alleen evenveel tekst in beide kolommen.
 • Antwoordmodel is niet meer verplicht in de Open | Open itemtypes. Hierdoor werd voor de update de xml ongeldig verklaard, waardoor de resultaten niet ingeleverd konden worden. Dat werkt nu wel goed.
 • Het probleem dat bij de matching vraag de bronnen niet correct werden opgeslagen, is opgelost.

update_062016
[ na een klik op Inleveren en het bevestigen met OK, wordt een toets definitief afgesloten ]

Quayn proberen in uw instelling?

Als u wilt experimenteren met Quayn, dan is het mogelijk een proeflicentie aan te vragen voor Quayn. Hieronder ziet u wat de mogelijkheden en kosten zijn.
Door: Wilma van Rijswijk

Toetsbeleid
Het schooljaar 2015-2016 is nog lang niet ten einde maar toch is het goed om nu al na te denken hoe het volgend schooljaar qua toetsbeleid ingericht kan worden.
Onlangs hebben wij het boek ‘Telt dit mee?’ van Vera Simon Thomas uitgegeven. In dit boek wordt onder andere aandacht besteed aan toetsbeleid. Een mooie aanleiding misschien om naar uw eigen toetsbeleid te kijken.

Mocht u besluiten om meer online te willen toetsen dan kunt u met ons online toetsprogramma Quayn een pilot gaan draaien, om te kijken of het programma aan uw eisen voldoet.

De implementatie van Quayn kan als een raket gaan!

Infographic_Kennismaken_Quayn_inclTekst

[ de zogenaamde drietrapsraket ]

Drietrapsraket
U kunt Quayn eerst uitproberen, voordat u overgaat naar een betaalde licentie. Wij hebben hiervoor een drietrapssysteem bedacht:

 • 1e trap – Test/proeflicentie:

U kunt Quayn een maand gratis uitproberen. Deze proeflicentie is bedoeld om eens met een aantal collega’s rond te kijken. Bij Quayn mogen er tijdens de gratis proefperiode geen uitgebreide toetsafnames gedaan worden.
[Hier ] kunt u een proef- of testlicentie aanvragen.

 • 2e trap – Pilotlicentie:

Wilt u daadwerkelijk toetsen gaan afnemen, dan kunt u een pilotlicentie aanvragen, waarbij u € 0,50 per gebruiker betaalt om vier maanden te kunnen testen. In deze pilot heeft u toegang tot een volledig Quayn account en mag u ook verschillende toetsen afnemen onder uw cursisten.
[ Hier ] kunt u een pilotlicentie aanvragen.

 • 3e trap – Jaarlicentie :

Een jaarlicentie op Quayn. De prijs van Quayn is gebaseerd op het aantal leerlingen en het aantal geplande afnames. Als er veel cursiten aangesloten worden of er juist maar weinig afnames per jaar zijn, gaat de prijs naar beneden.
De prijzen liggen tussen de € 5 en € 2,50 per gebruiker/ per jaar.

Opties
Wanneer uw organisatie door wil gaan met Quayn maken wij een offerte op maat. Binnen een jaarlicentie is het mogelijk om door te groeien naar een groter aantal gebruikers, afnemen van aanvullende modules zoals ReadSpeaker (voorlezen) of van beperkt aantal afnames naar een onbeperkt aantal afnames.

We kunnen samen een traject uitstippelen voor een gefraseerde integratie van Quayn binnen de organisatie. Bijvoorbeeld: start met verschillende leergangen.

Hiernaast bieden wij ook verschillende trainingstrajecten aan zodat ook alle docenten alle eigenschappen van Quayn kunnen gebruiken.

Meer informatie
[ Hier ] kunt u het boek ‘Telt dit mee?’ bestellen.
[ Hier ] kunt u een gratis proeflicentie of betaalde pilotlicentie aanvragen.
Meer informatie over Quayn via de website: http://www.quayn.nl/