Quayn update 1.6.6.0: Nieuwe Cursistenportal

Op vrijdag 15 maart hebben we via een grote update de, eerder aangekondigde, nieuwe Cursistenportal uitgerold. We hebben hier ruim een half jaar aan gewerkt met een uitgebreid team.
Door: Allard Bijlsma en Nick Hollegien

De afgelopen weken hebben we in een reeks artikelen laten zien wat er allemaal nieuw is. Lees de artikelen en zie hoe een en ander werkt.

Aan de update hebben zo’n 15 personen mee gewerkt:

 • Het ontwerp is gemaakt door het bedrijf OnlineDepartment te Rotterdam.
 • Het omzetten van ontwerp naar HTML5 is uitgevoerd door een Servische partner.
 • De daadwerkelijke bouw van de nieuwe portal is uitgevoerd door onze vaste IT-partner Garansys te Utrecht. Hier was een heel team actief met de bouw.
 • Ons eigen DRP-team te Zuidhorn heeft het basisontwerp gemaakt, de nieuwe playerskin gemaakt, de webplayer aangepast en heeft het geheel uitgebreid getest.

[ klik hier ] voor een PDF van 20 pagina’s met alle informatie
bij de nieuwe Quayn Cursistenportal

pdf_cursistenportal

Quayn op inspiratiedagen magister.me

Magister.me is hét platform aan het worden voor scholen in het voortgezet onderwijs, die stappen willen maken met het uitzetten van gepersonaliseerde leerroutes. Binnenkort starten we met de bouw van een koppeling van Quayn met magister.me. Elke toets van uitgeverijen als Edu’Actief, Malmberg. NVON, ThiemeMeulenhoff, maar ook alle 550.000 oefenvragen uit Quayn CONTENT en natuurlijk ook al uw eigen toetsen, kunt u daarna als (oefen)toetsen voor, tussen of na afloop van de leerstof en opdrachten arrangeren.
Door: Allard Bijlsma

Maatwerk, gepersonaliseerd leren: elke school is er op zijn eigen manier mee bezig. Heeft u het afgelopen jaar al gehoord hoe Magister.me hierbij kan helpen? Eenvoudig in gebruik en gewaardeerd door zowel innovatieve scholen als scholen die meer traditioneel georiënteerd zijn. Binnenkort kunt u op onze Magister.me Inspiratiedagen hier het laatste nieuws over horen!

Begin dit schooljaar zijn de eerste scholen van start gegaan met Magister.me en elke maand sluiten nieuwe scholen zich aan. Tientallen scholen draaien inmiddels naar tevredenheid met dit leerplatform. Zo geven zij iedere dag handen en voeten aan hun visie richting meer maatwerk voor de leerling.

Voor wie?
Bent u op school betrokken bij de keuze van een leerplatform? Lid van een werkgroep ‘onderwijsontwikkeling’? Conrector met onderwijs of ICT in de portefeuille? Dan is deze inspiratiedag zeer relevant voor u.

Programma
Ontmoet scholen die Magister.me al gebruiken, navigeer met ons mee door de nieuwe functionaliteit in Magister.me en hoor wat onze plannen zijn voor 2019. In dat kader praat ik u bij over formatief evalueren en hoe u dat met Quayn, geïntegreerd in Magister.me, kan inzetten. Alle krachtige tools op één plek!

 • 13:30 – 14:00 Inloop & ontvangst
 • 14:00 – 14:40 Welkom & opening
 • 14:40 – 15:10 Ronde 1 – Break-out sessies
  – Magister.me – nieuwe functionaliteit
  – Formatief evalueren met Quayn
  – Succesvol aan de slag met Magister.me
 • 15:10 – 15:40 Ervaringen delen met koffie
 • 15:40 – 16:10 Ronde 2 – Break-out sessies
  – Magister.me – nieuwe functionaliteit
  – Formatief evalueren met Quayn
  – Succesvol aan de slag met Magister.me
 • 16:15 – 16:45 Samenwerken aan beter onderwijs
 • Vanaf 16:45 Borrel met bits & bites

De inspiratiedagen vinden plaats op 3 locaties:

• Woensdag 20 maart in Amersfoort
• Dinsdag 26 maart in Eindhoven
• Donderdag 4 april in Rotterdam

Zien wij u in Amersfoort, Eindhoven of Rotterdam?
Meld u zich aan via [ deze link ] en hierbij geldt: vol = vol!
Er zijn geen kosten aan deelname verbonden. Laat u inspireren en zie hoe Magister.me maatwerk ook echt makkelijk maakt. Wellicht ook voor uw school een goede keuze?

Graag tot ziens op een van deze dagen.

Heleen van der Laan & Vincent van Hunnik
Team Magister.me

Kennisnet: ‘Quayn & RTTI-online best of both worlds’.

Scholen die RTTI-online van het bedrijf Docentplus gebruiken, kunnen vanaf nu hun resultaten zoals behaald in Quayn, met één druk op een knop doorzetten naar RTTI-online. Kennisnet laat in een artikel zien waarom dit een belangrijke stap is voor scholen die beide systemen gebruiken.
Door: Allard Bijlsma

Het afgelopen jaar hebben we hiermee geëxperimenteerd en vanaf binnenkort is dit beschikbaar voor alle klanten die én een licentie op Quayn hebben én een licentie op RTTI Online. UWLR is een beperkte uitwisselstandaard voor leerresultaten, die vanuit de overheid wordt aanbevolen voor uitwisseling tussen twee educatieve systemen. Quayn kent een zogenaamde api (koppelstuk) die meer gegevens kan uitwisselen, maar UWLR voldoet voor het simpele werk.

Geef via dit [ formulier ] aan ons door als u wilt koppelen en wij zetten die mogelijkheid dan aan in uw Quayn-account. Geef daarbij het BRINnr door van uw school. Aan de koppeling zijn geen kosten verbonden.

Onder Analyse komt op het tabblad Rapportages dan een knop, waarmee u zelf de behaalde cijfers en metadata naar RTTI-online kunt sturen. Dit gebeurt op basis van de uitwisselstandaard UWLR. Deze standaard staat geen automatische uitwisseling toe; u moet gegevens dus zelf na afloop van een toets ‘pushen’ van Quayn naar RTTI-online.

Stel, u neemt onder 75 leerlingen een toets af met 20 vragen, dan bespaart deze koppeling u het invoeren van 75×20=1500 getallen in RTTI-online. Deze koppeling maakt het voor het eerst mogelijk een taxonomie als RTTI met een relatief kleine tijdsinvestering in te voeren. Uiteraard moet uw toets dan wel voorzien zijn van RTTI-metadata: R, T1, T2 of I.

U begrijpt dat u met uw collega’s zo heel veel tijd kunt besparen …

kennisnet_quayn_rtti

>> Naar het artikel over de koppeling tussen Quayn en RTTI-online

 

 

Quayn Update | versie 1.5.4.12

Deze week is er een uitgebreide update live gegaan. Hierin zijn diverse issues opgelost en een reeks van vernieuwingen aangebracht. Veel van de nieuwe opties zijn zo uitgebreid, dat we daar komende weken aparte weblogartikelen aan zullen gaan wijden.
Door: Paul Swennenhuis, Nick Hollegien, Allard Bijlsma

De belangrijkste wijzigingen op een rij:

– Archiveren
Door een geheel nieuwe aanpak is de performance van het archiveren van gebruikers sterk verbeterd.
Wij willen u vragen het onderdeel over archiveren, geheel onderaan dit artikel, extra aandachtig te lezen. Hierin staan aanwijzingen waarmee u uw instelling en ons veel werk kunt besparen. We komen hier in een artikel ook nog nader op terug.

– Verbeterde dialoog projectinstellingen
In Quayn kunt u op drie plekken projectinstellingen aanbrengen: bij het arrangeren, bij een project en bij een planning.
De presentatie van de projectinstellingen is voor deze plekken nu gelijkgetrokken: op alle drie plekken krijgt u nu vijf tabbladen te zien met instellingen voor Inlog, Aan het begin, Tijdens, Uitslag en Aan het eind. Zie afbeelding.

quayn_nw_01

– Nieuwe projectinstellingen
Daarnaast is er een groot aantal nieuwe projectinstellingen, deels bekend bij gebruikers van ons pakket WinToets 5:

 • skin van de afspeler
  U kunt kiezen uit zes skins voor de afspeler – het onderdeel dat de toetsen presenteert – namelijk Quayn (de default), WinToets, Violet, Groen, Geel en Blauw

quayn_nw_02

 • fontgrootte
  U kunt de (relatieve) fontgrootte instellen op een percentage tussen de 50% en 180%. Deze grootte geldt daarna voor de gehele toets.
  Toepassing: voor slechtziende of dyslectische leerlingen
 • adaptief toetsen
  U kunt nu ook het adaptief toetsen instellen in Quayn zelf: op basis van bepaalde instellingen en van de beantwoording, wordt na elke vraag, of na een groep van vragen, bepaald welke vraag nu gesteld moet worden.
  Er zijn twee vormen: adaptief toetsen type 1 en adaptief toetsen type 2.
  Adaptief toetsen veronderstelt een goede kennis van de aanwezige items in de toets. meer informatie over adaptief toetsen vindt u op [ deze site ]. Dit is een WinToets Help pagina maar de werking in Quayn is vergelijkbaar.
  Toepassing: tijdens de afname al het niveau van de nog volgende vragen aanpassen.
 • scoringspercentage na tip
  U kunt nu aangeven welk scoringspercentage een cursist nog kan krijgen nadat hij een tip heeft gekregen: geen, 25%, 50%, 75% of 100%
  Toepassing: u kunt wel/niet het krijgen van een tip ‘bestraffen’.
 • feedback leerlingen
  U kunt aangeven of een cursist feedback kan geven tijdens de toetsafname.
  De afspeler zal dan een Commentaar-knop bevatten waarmee de cursist een opmerking over het item of over de toets als geheel kan maken. In een later stadium zal deze feedback ook in Quayn terug te lezen zijn.
  Toepassing: voor het detecteren van fouten in toetsen
 • cursist mag punten toekennen
  Ook kunt u aangeven of een cursist zichzelf kan beoordelen bij Open | Open vragen. De afspeler zal dan een Nakijken-knop bevatten waardoor de cursist zijn eigen antwoord kan vergelijken met het modelantwoord en op basis daarvan zichzelf punten kan toekennen.
  Toepassing: bij het oefenen van examens.
 • woordenlijst toestaan
  Aan een project kan een woordenlijst (begrippenlijst) gekoppeld worden. Dit gebeurt bij de eigenschappen van het project (dus niet bij de projectinstellingen).
  In de projectinstellingen kunt u vervolgens aangeven of hier ook gebruik van mag worden gemaakt. Indien ja, dan krijgt de cursist uitleg bij elk begrip dat in de woordenlijst is opgenomen en tevens in de toets voorkomt.
  Toepassing: op woordniveau uitleg geven in een oefentoets.
 • instellingen voorlezen
  De instellingen voor het voorlezen (ReadSpeaker) zijn uitgebreid. Naast aan- en uitzetten, en ‘automatisch voorlezen’ kunt u nu ook de taal en de stem kiezen.
  Toepassing: bij andere talen dan het Nederlands.

De volgende bugs zijn verholpen:

 • Bug Projectnaam wijzigen gaat niet correct in projectresultaat/analyse
  Opgelost, wanneer nu een projectnaam gewijzigd wordt onder projecten worden alle resultaten met de nieuwe projectnaam weergegeven.
 • Bug: Taalinstelling wordt niet doorgegeven aan de HTML5-webplayer
  Vanaf nu wordt ook de Engelse taal doorgegeven aan de HTML5-webplayer, als je jouw account in het Engels instelt.
 • Bug: Planning naam met vreemde tekens blokkeert resultaten
  Een vraagteken in de planning-naam had invloed op de weergave van de resultaten in het tabblad cursist nakijken. Vanaf nu kun je ook een komma gebruiken in de planning-naam.
 • Bug: Lijst gebruikers is niet altijd alfabetisch
  Gebruikers werden niet alfabetisch weergegeven in o.a. de eigenaar van een map. Nu wordt dit weer alfabetisch weergegeven.
 • Bug: Importeren van SCORM-pakketten als itembank liep in sommige gevallen vast. Op de achtergrond trad er een foutmelding op bij sommige SCORM-pakketten. Dit is nu opgelost.
 • Bug: Koppelingen nemen random volgorde aan, zodra de ketting gearrangeerd is
  De koppelingen nemen vanaf nu weer de correcte ketting volgorde aan in het arrangement. Zodat de vragen op de juiste volgorde in beeld komen.

Geheel nieuwe opties in Quayn:

 • Nieuw: Toevoegen projectId aan <test> tag bij downloaden
  Voor de integratie tussen WinToets en Quayn is er een tag toegevoegd aan de toets, om resultaten te versturen van WinToets naar Quayn
 • Nieuw: Bij importeren docenten worden deze als CURSIST aan een groep gekoppeld.
  Wanneer nu nieuwe gebruikers de rol DOCENT toegedeeld krijgen tijdens het importeren, worden ze niet als cursist, maar als docent in een groep geïmporteerd. De groep wordt meegegeven in de Excel import.

De komende weken zullen we bij een aantal vernieuwingen verdere uitleg geven in een apart weblogartikel. Om op de hoogte te blijven kunt u regelmatig dit weblog bezoeken of zich abonneren op onze facebookpagina en of onze tweets binnen Twitter volgen:

 

Meer informatie over het nieuwe Archiveren:

Archiveren van gebruikers
Door een geheel nieuwe aanpak is het archiveren van gebruikers veel en veel sneller geworden en heeft het ook veel minder negatieve invloed op de algemene performance van Quayn.

Dat is voor u en ons natuurlijk goed nieuws. En we willen u verzoeken ook gretig gebruik te maken van het archiveren. Allereerst omdat gearchiveerde gebruikers niet meetellen bij het bepalen van het aantal gebruikers in Quayn. En ten tweede omdat het diverse schermen in Quayn overzichtelijker maakt: daarin komen dan geen gearchiveerde gebruikers meer voor.
Opschonen van accounts die niet meer gebruikt worden biedt dus behoorlijke voordelen.
U kunt gearchiveerde gebruikers overigens altijd weer terugzetten vanuit het gebruikersarchief.

Definitief verwijderen van gebruikers
Het definitief verwijderen van gebruikers is ook gewijzigd. Vanaf nu kunt u gebruikers in het gebruikersarchief markeren voor verwijdering. De daadwerkelijke verwijdering vindt pas ’s nachts plaats. Bedenkt u zich, dan kunt u de markeringen weer weghalen en blijven die gebruikers aanwezig in het archief.
Als ze daadwerkelijk verwijderd zijn is er geen manier meer om ze terug te zetten. Ze zijn dan definitief verwijderd, inclusief de groepslidmaatschappen en de resultaten.

Cursisten uit groepen verwijderen
Overigens hebben we binnenkort nog een nieuwe feature waardoor het starten met een nieuw schooljaar in Quayn aanzienlijk eenvoudiger zal worden: groepen leegmaken.
Straks kunt u in Quayn in 1 keer alle cursisten uit geselecteerde groepen verwijderen. De cursisten zelf blijven bestaan maar ze worden uit de geselecteerde groepen gehaald. Docenten blijven wel staan.

Bij de aanvang van een nieuw schooljaar kunt u dus snel bestaande groepen leegmaken, en vervolgens de groepen opnieuw vullen.
Resultaten van de leerlingen blijven gewoon bestaan, en blijven ook gekoppeld aan de groep waarin ze zaten toen de toets werd afgenomen.

Mochten er vragen overblijven, stelt u die dan via helpdesk@drp.nl [Nick en Paul]

 

 

Een fijne vakantie gewenst!

Het is alweer bijna kerstvakantie! Ons kantoor gaat voor het eerst in jaren dicht tussen kerst en oud en nieuw. Als u van uw vakantie geniet door uzelf bij te scholen kunnen we u helaas niet bijstaan, maar gelukkig hebben we een goede helpfunctie zodat u waarschijnlijk wel verder kunt.

Plannen
kerstdrp2

Wij hebben in het nieuwe jaar weer veel plannen, met als één van de belangrijkste de nauwe samenwerking tussen WinToets en Quayn, waardoor u nog beter gebruik kunt maken van het programma wat voor u op dat moment het beste werkt (papier, offline of online afnemen).

Wij wensen u een heel fijne kerst en een mooi nieuw jaar!

De medewerkers van De Rode Planeet

kerstdrp